Burgemeester Delissen actief in Europa

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo van de gemeente Peel en Maas vertelt over haar werk binnen de EU. “Grenzen zijn niet te zien, maar zitten in onze hoofden,” zegt ze.


Plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s

Sinds 26 januari is Delissen namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) actief voor de Europese Unie, als plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s. Deze Europese instelling behartigt de belangen van gemeenten en provincies in Brussel. Delissen zit in de vakinhoudelijke commissie CIVEX, die zich bezighoudt met burgerschap, governance, institutionele en externe aangelegenheden.


Al langer lid Raad van Europa

“Sinds juli 2018 zet ik me al in als Lid van de Raad van Europa voor mensenrechten en democratie. Dat doe ik als lid van de Commissie Europa en Internationaal van de VNG, waarvoor ik twee keer per jaar naar Straatsburg ga. De Raad van Europa is het oudste samenwerkingsverband tussen regeringen in Europa, waarbij 47 landen zijn aangesloten; de Europese Unie heeft 28 leden. Omdat ik mij vanuit de VNG inzet voor vraagstukken die de Raad van Europa behandelt én voor het beleid dat binnen de EU wordt ontwikkeld, kan ik door dit dubbelmandaat een gelijkluidende boodschap uitdragen richting beide Europese organen,” legt Delissen uit.


Relatie stad-platteland

“Mijn focus bij de werkzaamheden in Europa ligt op de thema’s goed bestuur en relatie stad-platteland. Mede namens het P10-netwerk van grote plattelandsgemeenten waarbij Peel en Maas is aangesloten, laat ik de stem van het platteland klinken binnen Europa. Stad en platteland hebben elkaar nodig, ook binnen de euregio rijn-maas-noord, bij thema’s als leefbaarheid en bereikbaarheid, klimaatadaptatie, het opwekken van duurzame energie, de woningbouwopgave en de duurzame voedselvoorziening. Tijdens mijn contacten binnen de VNG, bij de Raad van Europa en bij de EU spreek ik andere burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en buitenlandse bestuurders, waarbij we veel van elkaar leren en juist dat maakt dit werk waardevol,” besluit Delissen. Een overzicht van alle leden van de commissie Europa en Internationaal binnen de VNG vindt u hier: https://vng.nl/artikelen/commissie-europa-en-internationaal.


Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo van de gemeente Peel en Maas is actief in Europa.