Burgemeester Kaiser van Geldern onder de indruk van raadsinformatiesysteem in Venray

Enkele maanden geleden heeft de ‘Hauptausschuss’ (commissie) van Geldern besloten om de raads- en commissievergaderingen in de toekomst via livestream uit te zenden. Aanvankelijk in een testfase van enkele maanden. Onze Nederlandse buren in Venray zijn al een stukje verder dan Geldern. Hier wordt al enkele jaren gebruik gemaakt van geautomatiseerde livestreamtechnologie, bijvoorbeeld voor gemeentelijke vergaderingen.


Om het livestream-model in de raadzaal aldaar te bekijken en te testen, zijn de Geldernse lokale politici en bestuursmedewerkers enkele dagen geleden naar Venray afgereisd, zo meldt de gemeente Geldern.
Tegelijkertijd diende de reis naar de grensgemeente, die goed gecoördineerd en georganiseerd was door de euregio rijn-maas-noord, om elkaar beter te leren kennen. Enkele maanden geleden hadden de Geldernse burgemeester Sven Kaiser en eerste wethouder Tim van Hees-Clanzett op uitnodiging van de Nederlandse en de Euregio een ontmoeting met hun ambtgenoten in Venray om te praten over intensivering van de samenwerking tussen beide gemeenten.


Na een vriendelijk welkom door de wethouder en locoburgemeester van Venray, Jan Jenneskens, kregen de gasten uit Geldern een demonstratie van het raadsinformatiesysteem. Sven Kaiser was zichtbaar onder de indruk van de mogelijkheden die het Venray-systeem biedt: “Het systeem en de automatismen in de multifunctionele raadzaal zijn indrukwekkend”, aldus Kaiser. “Vier camera’s zorgen er automatisch voor dat elke spreker live in beeld is als hij spreekt. Op die manier zijn de sessies gemakkelijk live via internet te volgen.” Tegelijkertijd worden alle toespraken automatisch geregistreerd voor documentatiedoeleinden, zodat het niet langer nodig is met de hand notulen op te stellen. Dit maakt het ook gemakkelijk om de respectieve sessies of individuele toespraken achteraf te volgen. Dankzij de automatische processen van het systeem is het niet nodig dat het personeel tijdens de vergaderingen de handelingen leidt. Personeel is pas nodig na de vergaderingen, wanneer de individuele toespraken aan de individuele sprekers moeten worden toegewezen. Burgers hoeven zich niet van tevoren te registreren of in te loggen als zij de vergaderingen live willen volgen.


Het Venrayse raadslid Henk Bisschops, die het digitale raadsinformatiesysteem presenteerde, meldde in antwoord op een vraag dat er nog nooit een negatief incident is geweest waarbij bijvoorbeeld bijdragen van lokale politici op een zodanige manier op internet waren overgenomen dat de betekenis ervan werd vertekend. Na de presentatie van het digitale systeem had de Geldernse delegatie ruim de tijd om vragen te stellen en het digitale raadsinformatiesysteem zelf uit te proberen.


Britta Herbort van het euregio rijn-maas-noord-toolkitteam wees beide delegaties ook op de ondersteuning die de Euregio biedt. “Wij zijn zeer verheugd de gemeenten te kunnen begeleiden op de weg van een ontluikend partnerschap of samenwerking. Bijvoorbeeld door het organiseren van workshops, een administratieve uitwisseling of gezamenlijke excursies”, zei zij.


De vertegenwoordigers van beide steden waren het erover eens dat de samenwerking verder moet worden gestimuleerd. Een tegenbezoek van de delegatie uit Venray zal in de komende maanden zeker plaatsvinden, zo werd overeengekomen.


Na een afspraak op het historische stadhuis hadden beide delegaties nog een bijzonder en ontroerend agendapunt: een bezoek aan het Duitse oorlogsgraf in Ysselsteyn. Dit is qua oppervlakte de grootste Duitse oorlogsbegraafplaats ter wereld (28 hectare), die in 1946 in opdracht van de Nederlandse regering niet ver van Venray werd aangelegd. 87 oorlogsslachtoffers uit de eerste wereldoorlog en bijna 32.000 oorlogsslachtoffers uit de tweede wereldoorlog hebben hier hun laatste rustplaats gevonden. De meeste van hen waren Duitse soldaten die op Nederlands grondgebied sneuvelden. Maar ook Nederlandse, Poolse en Russische soldaten die vochten in Duits uniform.

“Maar ook SS-ers en oorlogsmisdadigers, Nederlandse collaborateurs, aanhangers van de Wehrmacht uit andere landen en burgers, waaronder vrouwen en kinderen, lagen hier begraven,” aldus de medewerker van de gedenkplaats die de delegaties rondleidde over het gebied. Op zeer aangrijpende wijze liet hij de bezoekers aan de hand van de persoonlijke verhalen van enkele gesneuvelden en overledenen nog eens zien welk leed zich in die tijd heeft afgespeeld.


“Het bezoek aan het gedenkteken in Ysselsteyn was zeer aangrijpend, vooral met het oog op de huidige tijd, waarin zich op Europese bodem opnieuw een verschrikkelijke oorlog afspeelt die veel leed veroorzaakt”, aldus de burgemeester van Geldern, Sven Kaiser, die namens de meerderheid van de twee delegaties het woord voerde voordat zij naar Geldern terugkeerden.

Foto: Stadt Geldern/Terhorst