Het euregio team wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Van 22 december tot en met 1 januari is ons kantoor gesloten. Wij zijn er weer voor u op 2 januari 2024. 

 

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden


Dankzij het INTERREG-project euregio-Xperience kunnen mbo-studenten de kansen van de euregionale arbeidsmarkt ontdekken.

Dagelijks steken duizenden grenspendelaars de grens met Duitsland en Nederland over om te gaan werken. Bij de GrensInfoPunten van de vijf Euregio’s komen veel vragen binnen over de kosten van de verplichte coronatesten voor grenswerkers, die zich iedere 72 uur moeten laten testen. Vooral degenen die niet in loondienst zijn bij een Duits bedrijf krijgen te maken met hoge kosten. Zij vallen buiten de éénmaal per week verplichte test die voor Duitse bedrijven vermoedelijk vanaf midden volgende week gaat gelden. Toch kunnen ook Nederlandse grensarbeiders in Duitse loondienst, die zich via de Duitse werkgever kunnen laten testen, alsnog tegen extra kosten aanlopen. In principe hoeft de Duitse werkgever namelijk maar een test per week aan te bieden. 

Omdat testen met een geldig testbewijs en zonder klachten niet mogelijk zijn bij de GGD’s nemen commerciële testpartijen dit over tegen hoge tarieven tussen de € 60 en € 150,- euro. Voor grenspendelaars is een negatieve test 72 uur geldig waardoor er in zes dagen twee testen nodig zijn. Dit betekent dat ze per week tussen de € 120,- en € 300,- euro aan testkosten kwijt zijn. Per maand is dit dan € 480,- tot zelfs € 1.200,- per persoon.

We zijn van mening dat deze kosten voor werkgevers en werknemers te hoog zijn. De vijf Euregio’s roepen daarom zowel de Duitse als Nederlandse overheid op dit gezamenlijk op te lossen. Wij pleiten ervoor dat Nederlandse én Duitse grenswerkers hetzelfde behandeld worden als werknemers in Duitsland en Nederland en geen kosten hoeven maken bij verplichte testen. 

Dit pleidooi van de Euregio’s is niet bedoeld om het doen van boodschappen, tanken over de grens of om uitstapjes weer mogelijk te maken. Ook is het niet onze intentie de impact van het coronavirus te bagatelliseren. Het doel van de vijf Euregio’s is om het noodzakelijke (economische) grensverkeer niet te belemmeren, maar op een eerlijke manier te steunen door de kosten daarvoor te dragen en een testinfrastructuur in Nederland te ontwikkelen. Dit geldt ook voor noodzakelijk familie- en artsbezoek, scholieren en studenten. Daarvoor vragen wij uw hulp.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Het huidige INTERREG V-programma Deutschland-Nederland loopt bijna af en er wordt hard gewerkt aan het nieuwe Interreg VI-programma dat naar verwachting in 2022 start. In de tussentijd is er goed nieuws, want het huidige programma biedt namelijk nog een laatste mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe of aanvullende projectactiviteiten. Hiervoor staan nog ca. € 500.000 aan Europese subsidiemiddelen ter beschikking,


Alle grensoverschrijdende ideeën die vallen onder prioriteit 1 (Innovatie) van het programma zijn welkom; er zijn enkele voorrangscriteria waar bij de beoordeling rekening mee gehouden wordt:Er is nog relatief kort tijd; er zal daarom op basis van een korte beschrijving van uw projectidee een eerste beoordeling plaatsvinden, zodat u snel een eerste inschatting krijgt vanuit de INTERREG-programmapartners omtrent de kansen van uw aanvraag. Bij een positieve inschatting, zal snel na de indiening van de aanvraag een definitief besluit worden genomen.


Heeft u een mooi grensoverschrijdend innovatief projectidee, zo mogelijk met een bijzondere covid-relevantie? Neem voor meer informatie dan op korte termijn contact op met het regionale programmamanagement. Uw concept moet op 5 maart a.s. ontvangen zijn zodat de eerste beoordeling door de Interreg-partners op 7 april a.s. kan plaatsvinden.


https://www.deutschland-nederland.eu/nl/laatste-kans-voor-project-ideeen/

Dit jaar loopt het huidige Interreg Deutschland-Nederland programma af. In 2021 begint de nieuwe Interreg VI-programmaperiode. Interreg Deutschland-Nederland, samen met al haar programmapartners, bereidt daarom het nieuwe programma Interreg Deutschland-Nederland 2021-2027 voor.

 

Op dit moment is er een conceptversie van het programma gereed. In onderstaand document worden de thematische keuzes ter consultatie voorgelegd: https://www.deutschland-nederland.eu/nl/publieke-consultatie/

 

Wij roepen iedereen die geïnteresseerd is op om eventuele input met ons te delen. Dit kan tot 28 februari 2021 door uw reactie te sturen aan:

 

Gemeenschappelijk Interreg-Secretariaat
c/o Euregio Rijn-Waal
Emmericher Str. 24
47533 Kleve
INFO@DEUTSCHLAND-NEDERLAND.EU

 

Wat is de meerwaarde van internationalisering bij mbo-scholen in de grensregio en hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer Nederlandse studenten in Duitsland studeren en andersom? Het ministerie van OC&W gaf Nuffic opdracht tot een onderzoek. 


“Dát er een meerwaarde is voor de student, de school zelf en de regio blijkt uit het onderzoek. Wel is er meer bekendheid nodig over de mogelijkheden om te leren en te werken in de grensregio en moeten docenten in staat zijn om voorlichting te geven en begeleiding te bieden,” zegt Pauline van den Bosch, verantwoordelijk voor internationalisering bij Gilde Opleidingen. 


Maar ook bij de studenten zelf is er nog werk aan de winkel. “Mbo-studenten onderschatten zichzelf vaak. Ze denken: Duitsers spreken alleen Duits, dus is communiceren moeilijk. Maar tijdens een stage ervaren studenten dat communiceren wel degelijk lukt, onder meer omdat men over de grens vaak ook passieve kennis heeft van de Nederlandse taal,” zegt Marleen Verberkt, projectcoördinator euregio-Xperience bij de euregio rijn-maas-noord. 


Marleen Verberkt en Pauline van den Bosch werkten mee aan het onderzoek dat u hier kunt downloaden https://www.nuffic.nl/publicaties/studenten-voorbereiden-op-een-toekomst-de-eigen-regio


Illustratie uit de euregio-Visie 2030: Een intelligent Europa. Wij werken aan grensverleggende banen.

De Algemene Ledenvergadering van de euregio rijn-maas-noord bevestigde op 10 december de voordracht van burgemeester Felix Heinrichs (31) van Mönchengladbach als nieuw lid van het dagelijks bestuur. De burgemeester van Krefeld, Frank Meyer, neemt het voorzitterschap over vanaf 1 januari 2021. De huidige voorzitter, burgemeester Antoin Scholten van Venlo, wordt zijn plaatsvervanger. Wij bedanken hem hartelijk voor zijn inzet en toewijding.


“Met grensoverschrijdende samenwerking zijn we in staat om de economie in de regio te versterken en schouder aan schouder innovatie verder te bevorderen. Deze samenwerking bevordert het wederzijds begrip en helpt ons onze gemeenschappelijke identiteit te versterken. We zijn niet alleen buren, maar vooral vrienden. Dit vruchtbare en intensieve partnerschap verwezenlijkt de Europese gedachte van een samenwerking die geen grenzen kent”, aldus Heinrichs.


“Europa leeft niet alleen via de EU en haar instellingen, maar ook via goed nabuurschap en rechtstreekse contacten over de grenzen heen. In de euregio rijn-maas-noord werken we aan vele concrete projecten die een positieve invloed hebben op het dagelijks leven van mensen. Op deze manier wordt het idee van Europa gevuld met leven – en worden buren stuk voor stuk vrienden. Als voorzitter van de euregio kijk ik er naar uit om nog intensiever te werken aan onze gemeenschappelijke doelen”, aldus Meyer.


Felix Heinrichs en Frank Meyer

De Stadt Duisburg en de Euregio Rijn-Waal hebben de eer om op 2 december 2020 gastheer te zijn van de tweede Grenslandconferentie voor Nederland en Nordrhein-Westfalen. Wegens de actuele ontwikkelingen en genomen maatregelen rondom de corona-pandemie vindt de Grenslandconferentie deze keer in digitale vorm plaats. De eerste Grenslandconferentie vond in 2019 in Venlo plaats. 


De euregio rijn-maas-noord  nodigt u van harte uit om op woensdag 2 december van 14.00 tot 15.00 uur de Grenslandconferentie 2020 via https://www.mbei.nrw/grenzlandkonferenzlive te volgen.


Tijdens de Grenslandconferentie, die live vanuit Duisburg gepresenteerd wordt, praten Europa-minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner van Nordrhein-Westfalen, Staatssecretaris Raymond Knops van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Gouverneur Bovens van de Provincie Limburg met elkaar en met andere interessante studiogasten over de grensoverschrijdende samenwerking.


De resultaten van de Grenslandagenda 2019 worden gepresenteerd en de nieuwe Grenslandagenda 2020/2021 wordt voorgesteld. Bovendien wordt voor de eerste keer de Nederlands-Nordrhein-Westfaalse Grenslandprijs uitgereikt.


Tevens bieden wij u nu al de gelegenheid om uw vragen aan de bewindspersonen te stellen. U kunt uw vraag tot 24 november sturen aan info@euregio.org. Tijdens de uitzending zullen de bewindspersonen proberen om zo veel mogelijk vragen te beantwoorden.


Om zoveel mogelijk mensen bij de grensoverschrijdende samenwerking te betrekken, stellen wij het bijzonder op prijs als u deze uitnodiging binnen uw netwerk wilt verspreiden!


Wij verheugen ons op uw deelname en hopen dat u er op 2 december in goede gezondheid digitaal bij kunt zijn!


Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden


De gemeenten Mönchengladbach, Roermond en Venlo, alsook de Kreis Viersen rijden met elektrische auto’s en fietsen. De euregio rijn-maas-noord heeft ook een elektrische auto voor de medewerkers. INTERREG Deutschland-Nederland maakt het mogelijk.