De zesde financieringsfase van het Interreg-programma staat voor de deur

Het definitieve logo is onlangs gepubliceerd. De euregio hoopt dat in de toekomst nog meer kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) aan het nieuwe Interreg-programma zullen deelnemen.

Zo is er 750 euro beschikbaar voor een eerste uitwisseling tussen een Duitse en een Nederlandse onderneming. Een haalbaarheidsstudie kan tot 25.000 euro financiering krijgen. Daarnaast is er financiering tot 5 miljoen euro voor grote projecten, waarbij innovatie en duurzaamheid centraal staan.