Duitsland verklaart Nederland m.u.v. Zeeland tot risicogebied

Bijna heel Nederland is als risicogebied geclassificeerd. Vanaf gisteren (7 oktober) is de provincie Limburg aan deze lijst toegevoegd. Vanuit Duits oogpunt is alleen Zeeland geen risicogebied.


In Duitsland moeten mensen die het land binnenkomen vanuit risicogebieden in de regel 14 dagen in huiselijke quarantaine verblijven. De details van de uitvoering en de uitzonderingen worden bepaald door de deelstaten. Hier vindt u de regels voor bezoeken vanuit Nederland aan Noordrijn-Westfalen of vanuit deze deelstaat aan Nederland. Voor de andere deelstaten verwijzen wij u naar de websites van de desbetreffende deelstaten.


Wat geldt als u in NRW woont en naar de Nederlandse risicogebieden reist?

De deelstaat NRW verstrekt op een speciale corona informatiepagina uitgebreide informatie. Hier wordt erop gewezen dat in principe iedereen die Noordrijn-Westfalen binnenkomt vanuit een risicogebied de plicht heeft om zich te melden bij de verantwoordelijke gezondheidsautoriteit. Deze melding kan schriftelijk, digitaal of telefonisch worden gedaan.


Sinds 7 oktober is de meldplicht vereenvoudigd: grenspendelaars en familieleden die om familieredenen de grens oversteken, moeten zich bij binnenkomst vanuit een risicogebied bij de verantwoordelijke lokale gezondheidsdienst melden. Personen die om deze twee redenen regelmatig naar een risicogebied reizen of die vanuit een risicogebied Noord-Rijnland-Westfalen binnenkomen, hoeven dit voortaan maar één keer te melden. Voor korte verblijven wordt de meldplicht bij het de lokale gezondheidsautoriteit met ingang van 7 oktober afgeschaft.  


Als er geen Covid-19 symptomen zijn, zijn in NRW de volgende redenen vrijgesteld van de quarantaineverplichting bij terugkeer uit een risicogebied:


  • Grenspendelaars, als zij tot 5 dagen naar een risicogebied reizen om dwingende beroepsredenen of om onderwijsredenen, of als zij uit een risicogebied komen, Noord-Rijnland-Westfalen binnenkomen.
  • Schoolbezoek: kinderen die in Nederland naar school gaan en dagelijks weer terug naar huis gaan in Duitsland.
  • Bepaalde familiaire redenen voor grensoverschrijdingen: U kunt maximaal 3 dagen naar een risicogebied of vanuit een risicogebied naar NRW reizen om speciale sociale of familiaire redenen (bijv. gedeelde voogdij, bezoek van levenspartners, eerste- en tweedegraads familieleden, enz.).
  • Dringende medische behandeling: Ook tot 3 dagen.
  • Bijstand of verzorging van personen die verzorging of bijstand nodig hebben, opvang/verzorging van kinderen: ook tot drie dagen.
  • Begrafenissen en crematies, deelname aan burgerlijke of religieuze huwelijken: ook tot drie dagen.
  • Korte verblijven:  Tot 24 uur kan men in het kader van het zogenaamde “klein grensverkeer” (bijv. voor boodschappen of tanken) naar een risicogebied reizen of vanuit een risicogebied Noord-Rijnland-Westfalen binnenkomen.


Bovendien is de quarantaineverplichting niet van toepassing bij doorreis door Noordrijn-Westfalen (zonder overnachtingen).


Daarnaast is de quarantaineverplichting niet van toepassing als er een negatieve coronatest is, die niet meer dan 48 uur voor binnenkomst is uitgevoerd. Een test kan ook in Duitsland worden gedaan. De quarantaineregels moeten echter worden nageleefd totdat het testresultaat beschikbaar is. Reizigers die terugkeren uit risicogebieden kunnen zich momenteel gratis laten testen op het coronavirus op vier luchthavens in Noordrijn-Westfalen. Het testresultaat kan meestal binnen drie dagen online worden bekeken. 


Wat geldt er als u vanuit de Nederlandse risicogebieden naar Noordrijn-Westfalen reist?


Als u niet onder de bovenstaande uitzonderingen op de quarantaineverplichting valt (kort verblijf, grenspendelaars, studenten, bepaalde familiebezoeken, enz.), moet u in quarantaine. 


Als u niet in quarantaine hoeft te gaan, moet u zich melden bij de verantwoordelijke gezondheidsinstantie. Bij sommige gezondheidsinstanties kunt u dit digitaal doen, bij andere moet u bellen. Als u in NRW bent voor een kort verblijf van minder dan 24 uur, hoeft u zich niet te melden bij de lokale gezondheidsautoriteit.


Het kan nuttig zijn voor grensarbeiders om een verklaring van hun werkgever te hebben dat zij in Duitsland werken. U kunt zo’n verklaring hier downloaden. Dit voorkomt wachttijden tijdens een eventuele grenscontrole.


Meer informatie vindt u hier:

Corona infopagina van de deelstaat NRW

– Telefoon van de Informatielijn Corona van de staat NRW: 0049 211 9119-1001

– Huidige Coronaeinreiseveordnung NRW, geldig vanaf 7 oktober 2020