Geef uw grensoverschrijdende project op voor de Grenslandprijs uiterlijk op 6 maart

 

Bent u actief voor een grensoverschrijdend project dat zich inzet voor nauwere samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen of kent u zo’n project? En verdient dat project navolging? Meld het dan aan voor de Grenslandprijs van 2020!

 

Grenslandprijs

 

Nederland en het land Noordrijn-Westfalen werken steeds intensiever met elkaar samen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de onderwerpen arbeidsmarkt, mobiliteit, onderwijs en jongerenevenementen. En dat doen we op allerlei niveaus, onder meer tussen bewoners, bedrijven en overheidsinstellingen. Innovatieve projecten die de buurlanden dichter bij elkaar brengen én houden, verdienen extra aandacht. Daarom wordt op 28 mei 2020 tijdens de Grenslandconferentie in Duisburg voor het eerst de Grenslandprijs uitgereikt. Voor de prijs komen projecten in aanmerking die zich op bijzondere wijze inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. Ze laten zien dat ze de onderlinge verschillen weten te overbruggen en zo nader tot elkaar komen. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury die bestaat uit mensen die zich persoonlijk ook inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

 

5.000 euro

 

Het winnende project ontvangt 5.000 euro en daarmee ook de kans het project tijdens de prijsuitreiking voor te stellen. Maar dat is niet alles. De drie finalisten mogen zich op de Grenslandconferentie presenteren. De drie finalisten krijgen drie weken voor de Grenslandconferentie bericht. De winnaar wordt tijdens de conferentie zelf bekendgemaakt.

 

Aanmelden

Heeft uw project betrekking op Nederland én Noordrijn-Westfalen en is het uiterlijk eind november 2019 van start gegaan of niet voor eind mei 2019 afgesloten, meld het dan uiterlijk 6 maart 2020 aan. Wij kijken ernaar uit om meer te horen over uw grensoverschrijdende initiatief! Stuur uiterlijk 6 maart 2020 een schriftelijke aanmelding naar preis@grenzsland.eu, waarin u kort (in maximaal 2 A4-tjes) in het Nederlands of in het Duits uitlegt wat het project inhoudt. Beschrijf daarin in ieder geval de volgende punten:


1. korte omschrijving van het project, inclusief de periode, partners, doelgroep, inhoud en financiering (publiek of privaat);
2. toelichting van de positieve effecten op het samenwerken / samenleven tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen en de grensregio;
3. aanleiding voor dit project;
4. informatie over het innovatieve karakter van het project;
5. informatie over hoe dit project op lange termijn effect heeft;
6. informatie over eerdere onderscheidingen, indien van toepassing;
7. eventueel publicaties, nieuwsberichten, brochures over het project, als bijlage(n).
8. eventueel verwijzingen naar een website van het project.


Dien uw aanmelding uitsluitend in als die voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

a. Het project heeft in ieder geval betrekking op Nederland én Noordrijn-Westfalen. Daarnaast mogen ook andere deelstaten of regio’s betrokken zijn.
b. Het project is uiterlijk eind november 2019 van start gegaan.
c. Als het project inmiddels is afgerond, dan liep het nog wel na mei 2019.
d. De Grenslandprijs is bedoeld voor projecten; personen kunnen uitsluitend bij wijze van uitzondering worden onderscheiden.


De manier waarop het project wordt gefinancierd, is niet van belang voor het al dan niet toekennen van de prijs. Heeft u nog vragen over de aanmelding van uw project? Die kunt u per e-mail stellen via preis@grenzsland.eu


De grenslandprijs is een initiatief van: Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “De grensoverschrijdende samenwerking wordt sterk bevorderd door de Provincie, het Rijk en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. De Grenslandconferentie in Venlo in 2019 was een prachtige eerste stap in een verdere duurzame relatie. Een gemeenschappelijke agenda bepaalt de prioriteiten voor de komende jaren,” zegt Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van de euregio rijn-maas-noord.