Gemeente Venlo en Rhein-Kreis Neuss komen samen in Schloss Dyck

Van elkaar leren en toekomstige vraagstukken samen aanpakken – dat was het doel van een gedachtewisseling tussen het bestuur van de Gemeente Venlo en de staf van de Rhein-Kreis Neuss. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke had voor de eerste Duits-Nederlandse presentiebijeenkomst sinds corona uitgenodigd in Schloss Dyck, waar hij de gasten uit Venlo onder leiding van burgemeester Antoin Scholten en de algemeen directeur van de euregio rhein-maas-nord, Maike Hajjoubi, welkom heette.

Aan het begin stelden burgemeester Scholten en Landrat Petrauschke de verschillende politieke en administratieve structuren in hun land voor. In Nederland, bijvoorbeeld, wordt de burgemeester niet gekozen. Hij solliciteert naar dit ambt. Na een succesvolle sollicitatie wordt hij bij koninklijk besluit voor zes jaar benoemd en in functie geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning in de desbetreffende provincie.

Anders dan in Duitsland met de Landrat, is de burgemeester niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de politie. Hij onderhoudt een zeer nauwe uitwisseling met het Openbaar Ministerie en de politie over de openbare veiligheid in de gemeente, waarvoor hij verantwoordelijk is.

Petrauschke prees het project “euregio-toolkit”, dat door de euregio werd geïnitieerd om de betrekkingen tussen de Duitse en Nederlandse leden van de euregio rhein-maas-nord na een lange pandemische fase weer te intensiveren. Tegen de achtergrond van uitdagingen als klimaatverandering, milieubescherming en rampenpreventie, maar ook structurele veranderingen en energietransitie, aldus Petrauschke, is het ook belangrijk om over de grens allianties te smeden. De Rhein-Kreis Neuss is al vele jaren met Venlo verbonden in het kader van de gespreksreeks NRW-Brabant-Stad-Venlo. Net als burgemeester Scholten is ook Landrat Petrauschke lid van het bestuur van de euregio, waar regelmatig van gedachten wordt gewisseld over besluiten die de weg wijzen voor de euregio rhein-maas-nord.

In Schloss Dyck werd onder meer gesproken over de gevolgen van de vervroegde afschaffing van bruinkool voor het Rijnlandse mijnbouwgebied en de toekomstige projecten op het gebied van vervoer, voedingseconomie en energie die de Rhein-Kreis Neuss tegen deze achtergrond samen met de regio ontwikkelt. Volgens Petrauschke is een van de beslissende vragen of het in de komende jaren mogelijk zal zijn voldoende energie te leveren tegen betaalbare prijzen.

Beide regionale autoriteiten presenteerden zich als sterke internationale logistieke locaties op economisch gebied en willen hun contacten in deze sector intensiveren. Ook de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs kwam aan bod, evenals kwesties als bescherming tegen overstromingen en de organisatie van rampenbestrijding. Tijdens de uitwisseling over het beheer van de corona-crisis werd het INTERREG V A-programma “SHE – duurzame gezonde euregio” gepresenteerd. In een eerste fase moet een grensoverschrijdend netwerk van gezondheidsautoriteiten worden opgericht om de COVID 19-pandemie met participatie van de burgers aan te pakken. Voorts werden de gemeenschappelijke doelstellingen van preventie van besmettelijke ziekten, de invoering van elektronische patiëntendossiers in de grensregio en regelmatige uitwisselingen over de bescherming van kinderen en jongeren genoemd.

Foto: Stefan Büntig/Rhein-Kreis Neuss