Healthy Building Network organiseert bezoek bouwplaats archief Kreis Viersen

Het Healty Building Network (HBN) is een grensoverschrijdend netwerk in de euregio rijn-maas-noord dat is gespecialiseerd in gezond bouwen. Het HBN wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken in NRW en de provincie Limburg financieel ondersteund.

In een tijd waarin materialen steeds schaarser worden en het milieu ingrijpende veranderingen ondergaat, is het noodzakelijk nieuwe wegen in te slaan. De Kreis Viersen erkende dit al in 2016 en is sindsdien bezig met het verbeteren van processen en het ontwikkelen van concepten om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Alleen op die manier kunnen ook toekomstige generaties leven in een intact en gezond milieu.

Dit houdt ook in dat aandacht wordt besteed aan duurzaam en gezond bouwen. De Kreis Viersen heeft zich ertoe verbonden alle bouwprojecten in de toekomst duurzaam te maken. Dit gebeurt nu al in drie bouwprojecten op de Ransberg in Viersen-Dülken, die tegen 2025 klaar moeten zijn. Het eerste gebouw, het nieuwe gebouw voor het archief van de Kreis Viersen, nadert momenteel zijn voltooiing.

Het doel van duurzaam bouwen is de gebouwen zo te ontwerpen dat zij een positieve invloed hebben op de gezondheid van de mensen en op de directe omgeving. Het gebruik van vervuilingsvrije en herbruikbare materialen is essentieel. De gebruikte materialen moeten na gebruik weer in een technische of biologische cyclus kunnen worden gebracht. Daartoe is het noodzakelijk informatie over de componenten te verkrijgen en bij te houden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Building Information Modelling (BIM)-methode. Maar is zo’n doelstelling op dit moment wel haalbaar? Zijn er materialen en technologieën op de markt die aan een dergelijke eis voldoen?

Wij zouden deze en andere vragen graag met u bespreken. Wij nodigen u uit voor een bezoek aan de bouwplaats van het archief.

15 November 2021, vanaf 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Ransberg, 41751 Viersen

In het kader van een exclusief evenement voor specialisten nemen wij u mee op de reis door het archief van de Kreis Viersen, van levering tot opslag. De rondleiding zal worden begeleid door de betrokken ambachtslieden, die hun werk en de ter plaatse gebruikte materialen zullen toelichten.

Het evenement zal in het Duits, Engels en Nederlands worden gehouden. Inschrijven kan tot 12 november 2021.

Door de huidige situatie is het aantal deelnemers beperkt. Toelating is onderworpen aan de thans geldende wettelijke voorschriften (3 / 2 G-regel). De geldende hygiënevoorschriften zullen tijdens het gehele evenement in acht worden genomen.

Hier kunt u het programma vinden en zich inschrijven: HBN on tour: Best practice bezoek aan nieuw archief van de Kreis Viersen – HealthyBuildingNetwork

Foto: DGM Architekten