Horst aan de Maas bezoekt Straelen

300 Straelenaren hebben 1.000 tot 5.000 euro geïnvesteerd in 10 van de 20 windturbines daar, die ongeveer 45 megawatt elektriciteit produceren. Elk lid van de coöperatie heeft inspraak.

De gemeente Horst aan de Maas bezocht op 22 september haar partnergemeente Straelen. Straelen heeft 17.161 inwoners, waarvan 8.358 werkenden en 200 tuinbouwbedrijven. Ook werden de plannen voor een nieuw gemeentehuis voor 100 medewerkers gepresenteerd.

De delegatie bezocht per bus veiling Rhein-Maas, waar 40 procent van de verkoop online plaatsvindt en 75 van de 340 werknemers uit Nederland komen. En het tuinbouwbedrijf Draek besteedt speciale aandacht aan de huisvesting van werknemers uit Polen. Zij wonen direct bij het bedrijf in een goed onderhouden accommodatie. De meeste van hen hebben arbeidsovereenkomsten voor 12 maanden.

Aan het eind van het bezoek was er een gezellige maaltijd in Hotel Straelenerhof. De twee burgemeesters Bernd Kuse en Ryan Palmen hebben een tegenbezoek aan Horst aan de Maas afgesproken. Een woord van dank aan de ambtenaar economische ontwikkeling Uwe Bons uit Straelen voor de goede organisatie van deze bijeenkomst, die plaatsvond in het kader van de euregio-toolkit, gesponsord door de Gezondste Regio Noord-Limburg, Provincie Limburg en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Foto: Stadt Straelen