Innovatievoucher voor onderzoek naar akoestische werking mospanelen

Moswand.eu gaat binnen het voucherprogramma van het Healthy Building Network de akoestische werking van mospanelen onderzoeken. Het onderzoek is een grensoverschrijdende samenwerking met AkustikTeam GmbH uit het Duitse Korsenbroich.


Hogere productiviteit en minder ziekteverzuim

De laatste jaren heeft Moswand.eu zich gespecialiseerd in “groen en mensen”. Er zijn reeds onderzoeken die aantonen dat leven of werken in een ruimte met mos goed is voor de mentale en fysieke gezondheid van de mens. Mensen voelen zich prettig met mos in de binnenruimte. Mos verbindt mensen met de natuur en de natuur zorgt voor minder stress. Het plaatsen van mosproducten in het interieur geeft een gevoel van welbehagen. Dit resulteert volgens onderzoek van de University of Exeter in een hogere productiviteit (maar liefst 15% stijging) en minder ziekteverzuim dan wanneer er geen groen aanwezig is.


Onderzoek naar akoestische werking

Ook dragen de mosproducten bij aan een goede akoestiek in de ruimte. “Vanuit architecten wordt veel gevraagd naar de eigenschappen en voordelen van mos op de akoestiek. Geluid (galm) is immers regelmatig een probleem in gebouwen”, aldus John Custers, eigenaar van Moswand.eu. Custers wil daarom kwantitatief maken wat de toegevoegde waarde is van zijn mosproducten. Binnen het onderzoek wordt het effect van rendiermos (zowel geniet op een houten plaat als bevestigd op kurk), platmos, bolmos en moskorven gemeten. Van iedere proefopstelling wordt een wand van minimaal 10 m2 in een officieel erkende galmruimte gezet. Met de beschikbare meetapparatuur van AkustikTeam GmbH worden geluidstesten uitgevoerd en kan er een kwantitatief beeld verkregen worden van de geluiddempende werking per specifieke mossoort. Deze zijn al geprepareerd mos, waarvoor geen irrigatie nodig is. De resultaten van de meting zijn binnenkort beschikbaar.


Voucherregeling Healthy Building Network

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de voucherregeling van het de Duits-Nederlandse samenwerking Healthy Building Network (HBN). Het Healthy Building Network wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, met het Ministerie van Economische zaken NRW en de provincie Limburg financieel ondersteund. De voucherregeling helpt MKB bedrijven met innovatievouchers, om zo hun innovatie (omtrent gezond bouwen) te realiseren. In de praktijk blijkt vaak dat veel bedrijven een gebrek hebben aan netwerk, tijd en middelen om in contact te komen met de juiste partijen voor kennis en specialisme rondom gezonde gebouwen. Hier wil het HBN bij helpen. Met een voucher kan een MKB-bedrijf een kennispartner, aan de andere kant van de grens, inhuren om een innovatievraag op het gebied van gezond bouwen te beantwoorden. Dit draagt bij aan meer gezonde gebouwen in de euregio rijn-maas noord.