Kleinprojectenfonds goedgekeurd en eenvoudiger

Het zogeheten Kleinprojectenfonds is goedgekeurd door het Comité van Toezicht van het Interreg VI Deutschland-Nederland-programma en gaat begin 2023 van start. De administratieve afhandeling wordt eenvoudiger, omdat het Kleinprojectenfonds met vaste tarieven werkt. Dit betekent dat de vaak tijdrovende verplichting om bewijzen aan te leveren in de vorm van facturen en bankafschriften niet langer nodig is. Vooral voor scholen, verenigingen en vrijwilligers is dit een enorme verbetering. Evenementen die in de regel maar een dag duren, kunnen voortaan worden ondersteund met een vast bedrag van 750 euro. Voor andere initiatieven of projecten in de KPF blijft financiering van maximaal 25.000 euro mogelijk.

Het Kleinprojectenfonds (KPF) kent de volgende vier prioriteiten:

  1. Education (bijv. schooluitwisselingen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van leraren/professoren, taalondersteuning, stages).
  2. Governance (bevordering van samenwerking tussen publieke instellingen en overheden)
  3. Health (uitwisseling en netwerkvorming van bijv. gezondheidsdiensten, preventie en zorg, maar ook diergezondheid en bestrijding van dierziekten)
  4. People-to-people (bevordering van de samenwerking tussen burgers. Dit biedt een breed scala aan projectmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, historie en toerisme.