Landgraaf wil samenwerking met buurgemeente Übach-Palenberg versterken

Beide gemeenten bevinden zich op het snijvlak van twee complementaire euregio’s: de Euregio Maas-Rhein en euregio rhein-maas-nord. Enerzijds zoekt men de samenwerking met bijvoorbeeld de RWTH Aachen en grote infrastructuur projecten, anderzijds is intergemeentelijke samenwerking op persoonlijk niveau van belang. Om die reden is Landgraaf op 1 januari 2023 lid geworden van de euregio rijn-maas-noord.

Op 12 januari gaf Michiel Savelsbergh een inkijkje in de Duitse overheidsstructuren. Wat doet nu precies een Kreis en wat is de taak van een Bezirksregierung? Peter Bertholet van Stadsregio Parkstad Limburg liet zien dat wanneer je de grensligging van gemeenten meetelt er een compleet ander beeld ontstaat op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid. De beide burgemeesters Oliver Walther en Richard de Boer spraken ieder de wens uit de samenwerking verder te verdiepen. Landgraaf heeft daarvoor kwartiermaker Annet Klinkers in de arm genomen. Naast culturele en sportieve uitwisselingen sprak burgemeester de Boer nadrukkelijk ook de wens uit om economisch samen te werken.