Meer dan 50 deelnemers bij INTERREG slotbijeenkomst ‘Vastgoed zonder grenzen’

Meer dan 50 Duitse en Nederlandse deelnemers kwamen op woensdag 29 januari 2020 op uitnodiging van gedeputeerde Andy Dritty van de provincie Limburg en de initiatiefnemers van het INTERREG-project “Vastgoed zonder grenzen” in het Provinciehuis in Maastricht samen om het onderwerp van de woningbouw in beide landen te bespreken. De vraag naar woningen in het midden- en lagere segment is in beide landen zeer groot. De uitdaging om nieuwe woonruimte te creëren is echter niet vergelijkbaar vanwege de verschillende marktstructuren.


Samenwerking

“Terwijl woningbouwprojecten in Nederland in nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen worden georganiseerd, worden de bouwactiviteiten in Duitsland vooral bepaald door de politiek en het bestuur. Ook concurrentie en aanbestedingen vertragen de projecten aanzienlijk. In Nederland daarentegen plant men daarentegen voor jaren vooruit en op grote schaal. Binnen het Nederlandse stedenbouwrecht zijn al gestandaardiseerde bouwmethodes voorzien, wat leidt tot kosten- en tijdbesparing. In de Duitse grootstedelijke markten zijn vastgoedspeculaties of ontwikkelaars die als tussenpersoon optreden duidelijk merkbaar. Dit maakt grond vaak langdurig niet bebouwbaar en vervolgens duur. In Nederland is dit zelden het geval,” aldus Han Joosten, hoofd onderzoek van BPD Immobilienentwicklung GmbH in zijn lezing.


Maatregelen werken niet

Prof. Spars van de Universiteit van Wuppertal beschreef dat de woningmarkt altijd deel heeft uitgemaakt van het reguleringsdebat en dat de mate van evenwicht tussen verhitte en ontspannen markten zeer smal is. Toen in de jaren negentig van de vorige eeuw de openbare woningmarkt werd verlaten op basis van de veronderstelde kennis dat ‘Duitsland klaar is met bouwen’, werd de woningmarkt daarna vaak bepaald door buitenlandse investeerders. De politieke maatregelen om de woningmarkt te stimuleren werken al jaren niet meer. Dat is een groot dilemma, ook nu nog,” aldus Spars.


Grensoverschrijdende mogelijkheden

Gastheer Andy Dritty wees op het belang en de mogelijkheden van de grensoverschrijdende activiteiten in de vastgoedontwikkeling en -planning. “Er zijn altijd voorbeelden te vinden van hoe je je kunt bemoeien met grensoverschrijdende woningbouw die verder gaat dan de ‘oude’ regelgeving. Zo opent dit jaar de Internationale Bouwbeurs IBA in Parkstad Limburg. Een Duits succesconcept dat nieuwe ideeën en projecten biedt op sociaal, cultureel en ecologisch gebied voor stedelijke en landschappelijke veranderingen,” aldus Dritty. Met deze bijeenkomst wordt het People-to-People-project “Vastgoed zonder grenzen” van de euregio rijn-maas-noord, met financiële steun van het INTERREG programma afgesloten. Verschillende projectbesprekingen over Duitse en Nederlandse vastgoedontwikkeling waren de afgelopen twee jaar het onderwerp van dit grensoverschrijdende project.


Gedeputeerde Andy Dritty bij de afsluiting van het INTERREG-project “Vastgoed zonder grenzen” in het Provinciehuis in Maastricht