Nederlandse en Duitse brandweer door INTERREG aan elkaar gekoppeld

Aan beide kanten van de grens is de brandweer extra alert nu het risico op een natuurbrand door hitte en droogte weer toeneemt. Sraar Theeuwen, projectleider bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord: “We monitoren constant de droogte en het brandrisico, dat is te volgen op de publiekswebsite www.natuurbrandrisico.nl. Bij een natuurbrand rukken we uit met groot materieel. Ook hebben we n.a.v. de grensoverschrijdende brand in de Meinweg extra maatregelen genomen zoals de opslag van water in kelders van Waterleiding Maatschappij Limburg.” Aan Duitse kant zijn in de Kreis Viersen ook maatregelen genomen, zo meldt de Grenzkland-Kurier van de Rheinsiche Post. Hier zet de Feuerwehr extra capaciteit in en is een mobiele container met 26.000 liter bluswater beschikbaar. Burgers wordt gevraagd rookontwikkeling te melden. Dankzij een INTERREG-project zijn er 100 speciale slangkoppelingen tussen Duitse en Nederlandse brandslangen beschikbaar en is de afstemming tussen beide landen verbeterd. “Kreisbrandmeister Rainer Höckels van de Kreis Viersen en ik zitten regelmatig met collega’s bij elkaar om zaken af te stemmen, waarbij het ook om maatregelen op de langere termijn gaat, zoals de aanplant van minder brandbare bomen,” aldus Sraar Theeuwen.