Straelen en Horst aan de Maas willen elkaar opnieuw ontmoeten

De gemeente Straelen was op 22 maart te gast bij haar partnergemeente Gemeente Horst aan de Maas. Het programma was gericht op gemeenschappelijke belangen op het gebied van agribusiness. De ontvangst vond plaats bij Hoeve Rosa in Sevenum, waar burgemeester Ryan Palmen de gasten welkom heette, gevolgd door een presentatie van Max Vogel, Business Developer Brightlands Campus Greenport Venlo. Daarna volgde een bedrijfsbezoek aan tuinbouwbedrijf Westburg BV, waar eigenaar Bas van Leeuwen een duurzaamheidsproject in de tomatenteelt presenteerde, gevolgd door een tweede bedrijfsbezoek aan Limgroup, een veredelingsbedrijf voor asperge- en aardbeizaden, met een bedrijfspresentatie door directeur Vincent Deenen.

Vervolgens bezocht de delegatie een huisvestingscomplex voor tijdelijke werknemers van KAFRA Housing, met een presentatie door projectmanager Jeroen Voorveld. Aan het eind van de middag werd dit derde bezoek afgesloten met een buffet in Hoeve Rosa om de samenwerking tussen beide gemeenten verder te verdiepen. Hiervoor is Interreg-financiering van maximaal € 25.000 beschikbaar. Burgemeester Bernd Kuse en verschillende afdelingshoofden uit Straelen namen deel. Horst aan de Maas werd vertegenwoordigd door de gemeenteraad en enkele vakinhoudelijke medewerkers. De euregio rijn-maas-noord ondersteunde deze uitwisseling in het kader van de grensoverschrijdende euregio-toolkit, die wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Regio Noord-Limburg en de Provincie Limburg. Het project ‘Uitwisseling Straelen – Horst aan de Maas’ werd tevens mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie.