Stuur uw project in voor de Grenslandprijs 2022

Bent u actief voor een grensoverschrijdend project dat zich inzet voor nauwere samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen of kent u zo’n project? Verdient dat project navolging? Meld het dan aan voor de Grenslandprijs van 2022.

Nederland en Noordrijn-Westfalen werken steeds intensiever met elkaar samen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de onderwerpen arbeidsmarkt, mobiliteit, onderwijs, veiligheid en de aanpak van de corona-pandemie. Samenwerken doen we op allerlei niveaus, onder meer tussen bewoner bedrijven en overheidsinstellingen. Innovatieve projecten die de buurlanden dichterbij elkaar brengen én houden verdienen extra aandacht. Daarom wordt op 31 maart 2022 tijdens de Grenslandconferentie in Aken voor de derde maal de Grenslandprijs uitgereikt.

Voor de prijs komen projecten in aanmerking die zich op bijzondere wijze inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. De projecten laten zien dat ze de onderlinge verschillen weten te overbruggen en zo nader tot elkaar komen. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury die bestaat uit mensen die zich persoonlijk ook inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Vier weken voor de Grenslandconferentie krijgen de drie finalisten bericht en krijgen de kans om zich op de Grenslandconferentie te presenteren. De winnaar wordt tijdens de conferentie zelf bekend gemaakt. Het winnende project ontvangt 5.000 euro.

Heeft het project betrekking op Nederland én Noordrijn-Westfalen en is het uiterlijk eind september 2021 van start gegaan of niet voor eind maart 2021 afgesloten? Stuur dan uiterlijk 16 januar 2022 een schriftelijke aanmelding naar preis@grenzsland.eu, waarin u kort (in maximaal 2 A4-tjes) in het Nederlands of Duits uitlegt wat het project inhoudt. Beschrijf daarin in ieder geval de volgende punten:

 1. Korte omschrijving van het project, inclusief de periode, partners, doelgroep, inhoud en
  financiering (publiek of privaat);
 2. Toelichting van de positieve effecten op het samenwerken/samenleven tussen Nederland
  en Noordrijn-Westfalen en de grensregio;
 3. Aanleiding voor dit project;
 4. Informatie over het innovatieve karakter van het project;
 5. Informatie over hoe dit project op lange termijn effect heeft;
 6. Informatie over eerdere onderscheidingen, indien van toepassing;
 7. Eventueel publicaties, nieuwsberichten, brochures over het project, als bijlage(n).
 8. Eventueel verwijzingen naar een website van het project.
  Dien uw aanmelding uitsluitend in als die voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:
  a. Het project heeft in ieder geval betrekking op Nederland én Noordrijn-Westfalen.
  Daarnaast mogen ook andere deelstaten of regio’s betrokken zijn.
  b. Het project is uiterlijk 30 september 2021 van start gegaan.
  c. Als het project inmiddels is afgerond, mag de einddatum niet vóór 31 maart 2021 liggen.
  d. De Grenslandprijs is bedoeld voor projecten; personen kunnen uitsluitend bij wijze van
  uitzondering worden onderscheiden.

  De manier waarop het project wordt gefinancierd, is niet van belang voor het al dan niet toekennen van de prijs. Finalisten van vorig jaar mogen zich weer aanmelden, daarentegen is de winnaar van vorig jaar uitgesloten van een nieuwe aanmelding.

  Heeft u nog vragen over de aanmelding van uw project? Die kunt u per mail stellen via
  preis@grenzsland.eu