INTERREG V A

INTERREG

Defenitie en indeling

Het initiatief voor INTERREG kwam van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). INTERREG legt hierbij de focus op het samenbrengen van beide regio’s met als doel “regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid”. Het programma subsidieert grensoverschrijdende maatregelen en is met het subsidiegeld een van de belangrijkste financier van het oprichten van grensoverschrijdende projecten. Inmiddels is het project al bezig aan zijn vijfde generatie: INTERREG V A. In deze subsidieperiode staat de Duits-Nederlandse grensregio een bedrag ter hoogte van € 440 miljoen ter beschikking.

Feiten en cijfers 2016

In de actuele subsidieperiode van INTERREG V A worden voor het programmagebied van de vier euregio’s in totaal € 222 miljoen ter beschikking gesteld. Voor prioriteit 1 (STRATEGISCHE INITIATIEVEN en overige sectoren) werd € 135,7 miljoen gereserveerd. Verder werd voor prioriteit 1 middelen voor innovatieve projecten gereserveerd, die niet onder de bovengenoemde projecten vallen. Voor de ermn zijn dat € 5,2 miljoen.

De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie al in begin van de jaren 90 het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 (INTERREG V A) een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt worden beschreven in het samenwerkingsprogramma “INTERREG Deutschland-Nederland”.

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens

U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, EU-subsidiemiddelen en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).

Heeft u een projectidee? Het regionale INTERREG-programmamanagement bij de euregio rijn-maas-noord is het eerste aanspreekpunt voor bedrijven, gemeenten en andere organisaties uit het zuidelijke programmagebied. Wij adivseren en begeleiden u vanaf het eerste idee over de aanvraagprocedure tot de doorvoering en uitvoering ervan.

Nadere informatie over het subsidieprogramma vindt u op www.deutschland-nederland.eu.