Van digitalisering tot verbroedering en sport: acht nieuwe Europese projecten in de euregio rijn-maas-noord

Op 5 februari jl. hebben de leden van de INTERREG-commissie van de euregio rijn-maas-noord in hun eerste vergadering in 2020 acht grensoverschrijdende projecten uit de categorie “People-To-People” goedgekeurd. Dit zijn projecten om mensen uit Nederland en Duitsland dichter bij elkaar te brengen door sociale, culturele en sportieve activiteiten. Vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt in totaal een bedrag van € 161.721,- aan Europese subsidies voor deze projecten beschikbaar gesteld in de regio´s Niederrhein en Noord- en Midden-Limburg.

Acht nieuwe projecten

  1. Euregionaal Schuttersfeest op 12 september dat burgers en verenigingen uit Brüggen en Beesel op de grenslocatie De Witte Stein samen vieren. Er is een optocht, koningsschieten en een muziekfeest met onder meer Die Powerhosen. Zo’n tien schuttersverenigingen uit Nederland en tien ‘Schützenvereine’ uit Duitsland doen mee. Schutterij Sint Barbara Reuver is de kartrekker van dit project.

  2. Het muziekfestival Grenzenlo(o)s wordt georganiseerd door Harmonie Concordia Melick, Instrumentalverein Karken 1910 e.V. en Koninklijke Harmonie Wilhelmina Posterholt. Muziekverenigingen uit Nederland en Duitsland gaan samen de vrijheid vieren in het kader van 75 jaar bevrijding. Een groep van ruim 250 muzikanten wil mensen uit beide landen verbinden door muziek.

  3. Internationaal verbroederingstreffen georganiseerd door Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan uit Venray en de St. Petrus- und Paulus-Pfarrbruderschaft Mönchengladbach-Lürrip. Schutterijen gaan in het centrum van Venray 75 jaar bevrijding vieren. Het project is ook bedoeld om de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse schutterijen duurzaam te versterken en om meer jeugd bij schutterijen te betrekken.

  4. Euregionaal wielerweekend georganiseerd door de stichting Wielerpromotion Sittard-Geleen in samenwerking met de gemeente Sittard, de gemeente Selfkant en de provincie Limburg. Naast een drielandenroute voor volwassenen zijn er op het Tom Dumoulin Bike Park jeugdwedstrijden, waaraan 400 kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar uit Duitsland en Nederland deelnemen.

  5. De studie Mind the Digital Gap gaat de digitaliseringsgraad van MKB-bedrijven in het Duits-Nederlandse grensgebied in kaart brengen in de regio Venlo en de Kreis Viersen. Dat gebeurt door een enquête bij bedrijven in de grensregio waarbij overeenkomsten en verschillen over digitalisering worden gemeten om aanbevelingen te doen voor verbeteringen op het gebied van databeveiliging en privacy.

  6. In het kader van 75 jaar bevrijding van Nederland wordt een grensoverschrijdend doeboek gepresenteerd. Het boek Vrijheid is een initiatief van de Stichting Vredeseducatie en 15 gemeenten in Nederland en Duitsland en het Jongerenontmoetingscentrum Ysselsteyn met feitelijke verhalen uit de periode 1940-1944 uit de deelnemende gemeenten.  Het wordt speciaal geschreven voor scholieren van 10-14 jaar, in een oplage van 40.000 exemplaren in het Duits en Nederlands.

  7. Realisatie van een grensoverschrijdend ruiternetwerk in het Grenspark Maas-Schwalm-Nette. Aan beide kanten van de grens zijn verschillende regels en sluiten ruiterroutes niet op elkaar aan. Ook wordt paard gereden op plekken waar dat ongewenst is. Door communicatie van de regels en gebruiksmogelijkheden worden kansen voor horeca, pleisterplaatsen en maneges gecreëerd en overlast verminderd.

  8. Het project VenloFietst tussen Venlo en Straelen moet niet alleen de samenwerking bevorderen tussen beide landen, maar ook het gebruik van grensoverschrijdende fietsknooppuntroutes stimuleren, zowel recreatief als sportief. Ook staat een telersroute gepland, waarbij fietsers kunnen gaan kijken bij tuinbouwbedrijven, zodat er kennisoverdracht plaatsvindt over foodindustrie- en innovatie.

Het INTERREG V A kaderproject „People-To-People“

Deze projecten maken deel uit van het kaderproject “People-To-People” van de euregio rijn-maas-noord, waarmee grensoverschrijdende projecten op een eenvoudige en snelle manier kunnen worden ondersteund. De subsidiemiddelen uit het EFRO gaan direct naar verenigingen, overheden en bedrijven die grensoverschrijdende projecten uitvoeren, waarvan de burgers in het grensgebied profiteren.


De euregio rijn-maas-noord is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat tot doel heeft de Duits-Nederlandse samenwerking in het grensgebied te versterken. Zo’n 30 gemeenten en overheidsinstanties uit beide landen zijn lid van de euregio, evenals Industrie- und Handelskammer en MKB-Limburg.