Verschil in structuur staat samenwerking niet in de weg

De ‘Verwaltungsstrukturen’ in Duitsland zijn compleet anders dan in Nederland, zo werd 9 maart maar weer eens duidelijk in Venlo bij de tweede sessie voor Duitse en Nederlandse burgemeesters. Toch staat dit de praktische grensoverschrijdende samenwerking niet in de weg. Dr. Ute Schürings gaf de burgemeesters een lesje staatskunde in een notendop en liet letterlijk op de grond zien hoe die historisch is gegroeid.

Ook bleek dat veel gemeenten in de euregio rhein-maas-nord al samenwerken dankzij de euregio-toolkit uit de Regio Deal van Regio Noord-Limburg – Gezondste Regio, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Provincie Limburg. De euregio zorgt dat door deze gereedschapskist de ‘governance’ in het grensgebied wordt versterkt. Populair gezegd: gemeenten hebben elkaar gevonden op het gebied van cultuur en sport (o.a. hockey EK in Stadt Mönchengladbach in augustus dit jaar), maar ook op thema’s als arbeidsmigrantenhuisvesting, ontwikkeling van binnensteden, bestuurlijke uitwisseling en veiligheid. Naast de burgemeesters waren ook Huub Narinx, directeur van de Limburgse Werkgevers Vereniging en zijn collega Jürgen Steinmetz van de IHK Mittlerer Niederrhein erbij. De euregio wil graag dat deze beide werkgeversorganisaties grensoverschrijdend gaan samenwerken op thema’s als bijvoorbeeld waterstof, vakkrachten en home-office, mede om ze beter op de agenda te krijgen in zowel Den Haag als Düsseldorf.

DE-NL Geschiedenis: in 2020 de corona-taskforce als voorlopige mijlpaal.