Vier Duits-Nederlandse Euregio’s lanceren online-tool voor subsidieaanvragen

Voor aanvragers uit de vier Duits-Nederlandse Euregio’s is nu een gloednieuwe en gebruiksvriendelijke online-tool beschikbaar voor het aanvragen van subsidies uit het Kleinprojectenfonds (KPF). Deze innovatieve tool is ontwikkeld om het proces van subsidieaanvragen te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Dit zorgt ervoor dat individuen en organisaties gemakkelijker financiering aan kunnen vragen voor grensoverschrijdende projecten.

Het Kleinprojectenfonds, een initiatief van de vier Euregio’s Eems Dollard Regio, Euregio Rijn-Waal, EUREGIO en euregio rijn-maas-noord ondersteunt projecten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking en de versterking van de Euregionale gemeenschap. Het kleinprojectenfonds ondersteunt projecten die gericht zijn op de volgende thematische gebieden:

  • Onderwijs (bijvoorbeeld uitwisselingen tussen scholen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van docenten/professoren, taalondersteuning, stages).
  • Governance (bevordering van samenwerking tussen overheidsinstellingen en autoriteiten)
  • Gezondheid (uitwisseling en netwerkvorming van bijvoorbeeld gezondheidsdiensten, preventie, zorg – maar ook diergezondheid en bestrijding van dierziekten)
  • People-to-people (bevordering van de samenwerking tussen burgers). Dit resulteert in uitgebreide projectmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, geschiedenis en toerisme.

Dankzij de nieuwe online-tool kunnen aanvragers nu moeiteloos toegang krijgen tot deze waardevolle financieringsmogelijkheden.

Enkele kenmerken van de nieuwe online-tool zijn onder meer:

  • Gebruiksvriendelijkheid: De tool is ontworpen met het oog op eenvoud en gebruiksgemak, zodat aanvragers probleemloos door het aanvraagproces kunnen navigeren.
  • Duidelijke begeleiding: Stapsgewijze instructies begeleiden aanvragers bij elke fase van het aanvraagproces, waardoor verwarring wordt geminimaliseerd en de kans op fouten wordt verkleind.
  • Snelle verwerking: Een efficiënt systeem zorgt voor een snelle verwerking van de subsidieaanvragen, waardoor aanvragers snel feedback ontvangen en hun projecten snel van start kunnen gaan.
  • Onderscheid tussen mini- en draft-budget-projecten: Evenementen die in de regel één dag duren, worden met een vast bedrag van € 750,- ondersteund. Andere initiatieven of projecten in het KPF kunnen nog met maximaal € 25.000,- worden gefinancierd.

“We zijn verheugd om deze innovatieve online-tool te introduceren als een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking en het ondersteunen van projecten die de regio ten goede komen”, aldus de projectcoördinatoren van het Kleinprojectenfonds. “Met deze nieuwe tool streven we ernaar om het aanvraagproces voor subsidie van € 750,- tot € 25.000,- zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken, waardoor meer mensen en organisaties worden aangemoedigd om deel te nemen aan de grensoverschrijdende samenwerking.”

Aanvragers die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van subsidie vanuit het Kleinprojectenfonds kunnen de nieuwe online-tool bezoeken via de officiële website van de Eems Dollard Regio (https://edr.eu/) of rechtstreeks via deze link: kpf.deutschland-nederland.eu

Het Kleinprojectenfonds wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland en wordt met 11,6 miljoen euro medegefinancierd door de Europese Unie, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken (EZK), MWIKE NRW en MB Niedersachsen, alsmede de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.