Vier grote Interreg-projecten goedgekeurd

In de Interreg-stuurgroepen van 15 en 17 mei 2023 zijn vier nieuwe projecten goedgekeurd. Elk met een heel ander thema:

Het Healthy Building Movement wil vastgoedbeheerders en bedrijven ondersteunen bij het ontwerpen van gezonde gebouwen en materialen met nieuwe meetinstrumenten en rekentools.

Agropole Innovates (initiatiefnemer Agrobusiness Niederrhein e.V.) versterkt de innovatiekracht van de landbouwsector door middel van concrete ontwikkelingsprojecten. Ook wordt er een netwerk van overheid, bedrijfsleven en onderwijs opgebouwd.

In het project MSN Buitenrijden van het Grenzpark Maas-Schwalm-Nette staat het paardentoerisme centraal: grensbelemmeringen worden weggenomen en het toeristisch aanbod uitgebreid.

Tot slot bundelen in het project ERMWIC de veiligheidsregio’s en verantwoordelijke Duitse overheden hun krachten voor een gezamenlijke grensoverschrijdende rampenbestrijding en crisisbeheersing in de Euregio’s rijn-maas-noord en Rijn-Waal. Lead Partner is hier de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

De projectkosten, in totaal ongeveer 12,2 miljoen euro, worden gefinancierd in het kader van het programma Interreg VI A Duitsland-Nederland. Bijna 5,6 miljoen euro is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Wilt u ook een Duits-Nederlands project aanvragen? Neem contact op met het regionale programmamanagement op rpm@euregio-rmn.de – wij adviseren u graag!