Vier innovatieve Interreg-projecten goedgekeurd

Vier nieuwe projecten uit het werkgebied van de euregio rijn-maas-noord zijn onlangs goedgekeurd door de programmabrede stuurgroep van het Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland. Naast innovatie in het algemeen, ligt de focus op agrobusiness en voeding.

De naam IRRISTAUD 2.0 – een samenvoegsel van ‘irrigatie’ en ‘Stauden’, het Duitse woord voor ‘vaste planten’ – vertelt dat dit project gaat over het optimaliseren van zowel de watertoevoer alsmede de hoeveelheid nutriënten en meststoffen die worden gebruikt bij het kweken van vaste planten in potten, bakken en rijbeplanting. De in Venlo gevestigde lead partner Compas Agro zal samen met het consortium gebruik maken van sensortechnologie en kunstmatige intelligentie.

Kunstmatige intelligentie is ook het sleutelwoord in SPoHF (Sustainable Production of Healthy Food): Het uiteindelijke doel is om een digital twin, oftewel virtuele plantenkopie, te creëren, waarmee de optimale instelling voor alle parameters (vochtigheid, licht, irrigatie, enz.) kan worden bepaald. De lead partner GEMIT-Institut van de HS Niederrhein en zijn partners onderzoeken planten zowel in de kas als op het veld.

‘Nieuwe sensorstrategieën voor de snelle detectie van schimmel- en bacteriesporen in vloeibaar voedsel’: De volledige naam SenSpores laat zien wat er in het project ontwikkeld zal worden. Het consortium onder leiding van deskundigen op het gebied van microbiologie en voedselhygiëne van de HS Niederrhein wil voedselbederf en daarmee voedselverspilling minimaliseren.

Met InnoLoop wil het GEMIT-Institut van de HS Niederrhein samen met ontwikkelingsmaatschappijen uit het hele programmagebied een lerend, grens- en brancheoverstijgend innovatie-ecosysteem voor het MKB in de grensregio creëren. De focus ligt op technologieoverdracht en digitalisering. Er is bijna 2 miljoen euro beschikbaar voor deelprojecten van MKB-bedrijven, die nauw zullen worden ondersteund bij hun projecten.

De kosten van de vier projecten, in totaal ongeveer 14,1 miljoen euro, worden gefinancierd als onderdeel van het Interreg VI A Deutschland-Nederland programma waarvan bijna 6,2 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Verdere regionale financiering komt – afhankelijk van de partnerstructuur – van de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en de acht Nederlandse provincies die aan het programma deelnemen.

Meer informatie over de projecten en het programma is te vinden op www.deutschland-nederland.eu of kan worden aangevraagd bij het regionale programmamanagement via rpm@euregio-rmn.de.