Vijf nieuwe INTERREG people-to-people-projecten goedgekeurd

De INTERREG-commissie van de euregio rijn-maas-noord heeft op 28 april vijf nieuwe people-to-people-projecten goedgekeurd. Van september tot november 2021 bundelen kunstenaars uit het grensgebied hun krachten in het project ‘‘Borderland residences’, Nederlandse en Duitse vrijwilligers richten een speeltuin opnieuw in zodat deze zonder beperkingen gebruikt kan worden door kinderen met een beperking, acht kunstenaars gaan aan de slag met het thema meer groen in de stad en het dorp, in het nieuw te openen atelier in het Museum van Bommel van Dam in Venlo, de gemeenten Echt-Susteren en Selfkant organiseren op 9 april 2022 ’t Passie verhoal’. De gemeente Nettetal en de gemeente Venlo willen een digitaal magazine uitgeven zodat mensen aan de andere kant van de grens beter geïnformeerd zijn. Deze vijf nieuwe INTERREG-projecten hebben alle tot doel mensen uit het grensgebied dichter bij elkaar te brengen. Vooral vanwege de pandemie is dit onderwerp belangrijker dan ooit.

Borderland residences

Uit een grensoverschrijdend symposium is een projectgroep ontstaan met vertegenwoordigers van het museumlandschap aan beide zijden van de grens, die een INTERREG-project voor de euregio wil initiëren onder de titel “‘Borderland residences”. In de periode van september tot november 2021 zullen de woon- en werkplaatsen van een tiental kunststipendiumhouders met elkaar verbonden worden. Dit is zeer belangrijk voor de kunstenaars, vooral in deze corona-periode. Zij zullen eind augustus voor het eerst samenkomen tijdens een tweedaagse, deels openbare startmanifestatie. Tot november zullen er workshops van een volledige dag volgen. Samen zullen zij kunstinstellingen in de euregio bezoeken en discussies met deskundigen organiseren. Daarnaast zijn er solo- of kleine groepstentoonstellingen gepland aan het einde van de drie maanden, evenals een openbare slotmanifestatie. Een Duits-Nederlands curatorenduo zal het Euregionale programma en de communicatie organiseren. Alle kunstenaars van de euregio worden uitdrukkelijk uitgenodigd voor de rondetafelgesprekken met deskundigen, de openbare presentaties en de digitale opleidingsmogelijkheden. De samenwerking tussen het Kulturraum Niederrhein e.V. en het Museum van Bommel van Dam staat garant voor hoogwaardige en waardevolle projecten op het gebied van kunst en cultuur.

Integratief spelen Speeltuin Kitskensberg

15% van alle gezinnen heeft een kind met een beperking. Het doel van dit INTERREG-project is de integratieve herinrichting van de speeltuin Kitskensberg in Roermond, die jaarlijks door 50.000 mensen wordt bezocht; ongeveer 20.000 van hen komen uit Duitsland. Met de hulp van vele Duitse en Nederlandse vrijwilligers wordt de speeltuin verbouwd, worden er speciale speeltoestellen voor kinderen met een handicap aangeschaft en worden er diverse speelactiviteiten aangeboden voor kinderen met allerlei beperkingen, zoals lichamelijk beperkte kinderen, maar ook blinde of slechtziende kinderen en kinderen met autisme. Tot nu toe is er in de euregio geen plaats waar gezinnen met kinderen met een beperking elkaar kunnen ontmoeten. Hoe meer alle kinderen worden samengebracht, hoe meer er een tolerante samenleving zal ontstaan waarin iedereen er mag zijn en mensen elkaar met respect behandelen.

Nieuwe uitzichten

Met ‘Nieuwe uitzichten’ nodigt Museum van Bommel van Dam acht Nederlandse en Duitse kunstenaars en ontwerpers uit om een jaar lang te onderzoeken hoe we onze leefruimte op de lange termijn leefbaar en gezond kunnen houden. Elke kunstenaar zal zich richten op een specifieke plek in Venlo of Venray. Daar gaan de makers op zoek naar nieuwe manieren om groen in onze dorpen en steden te integreren en vooral ook naar manieren om bewoners daartoe te inspireren. Zij zullen telkens zes tot acht weken gebruik maken van een atelier in het Museum van Bommel van Dam. Dit bevindt zich op de bovenste verdieping van het volledig gerenoveerde gebouw, dat in juli 2021 zal worden geopend. De museumstudio is open voor het publiek en is daarom zeer geschikt voor het voeren van een gesprek, het organiseren van vergaderingen en het maken van kleine presentaties. Dit INTERREG-project combineert twee initiatieven: ondersteuning van kunstenaars en behoud/creatie van groen in de stedelijke omgeving.

’t Passie Verhaol 9 april 2022

Stichting Tiba Nieuwstad organiseert samen met de gemeente Echt-Susteren en de Heimatvereinigung Selfkant in het voorjaar van 2022 ”t Passie verhaol”: een eigentijdse dialectversie rond het bekende lijdensverhaal. Het doel is het positieve gevoel van saamhorigheid in de euregio te benadrukken. Wie doet er mee op 9 april 2022? Het PASSIE-koor: Tachtig zangers uit de drie landen die samen muziek zullen maken. Kaarsendragers: vormselkandidaten uit de drie landen die tijdens de PASSIE-dienst de gezegende kaarsen zullen dragen uit de kerken en kapellen van de regio. Vertellers: Drie vertellers, elk in hun eigen streekdialect (Midden-Limburg, Selfkant, Maaseik), zullen het verhaal aan het publiek voordragen. Schutters en figuranten: De schutters zijn allen lid van de schuttersverenigingen van Nieuwstadt, Havert en Kinrooi. Het bijzondere aan dit INTERREG-project is dat een groot aantal Duitse en Nederlandse burgers uit de aan elkaar grenzende gemeenten Echt-Susteren en Selfkant via hun verenigingen samenwerken, waardoor de mensen nog dichter bij elkaar worden gebracht.

Digitaal magazine: EuregioVanbinnen

De gemeente Nettetal en de gemeente Venlo willen een wekelijks tweetalig digitaal magazine uitgeven met een grensoverschrijdende redactie en onderwerpen uit beide landen. Het tijdschrift heet “EuregioVanbinnen / EuregioVondrinnen” en bericht over toerisme, cultuur, geschiedenis, bezienswaardigheden, gastronomie, fietstochten en evenementen. Economie is ook een belangrijk onderwerp. Door bedrijven voor te stellen wil het blad verbindingen leggen tussen Venlo en Nettetal en samenwerking bevorderen. Er zijn ook berichten over politiek, het verenigingsleven en het sociale leven, informatie voor de burgers en uit de twee gemeentehuizen. De look en feel van het tijdschrift moeten uniform zijn, maar wel aangepast aan de regio. De start van dit INTERREG-project is gepland voor 1.6.2021 met een projectduur tot 30.6.2022. In dit jaar moeten niet alleen de organisatorische grondslagen worden gelegd, maar moet het product ook zo spoedig mogelijk redactioneel worden gelanceerd. In het projectjaar moet de duurzame uitvoering van het project worden verzekerd door communicatie en marketing.