Dat zei Landrat Hans-Jürgen Petrauschke en zijn Europa-medewerkster Ruth Harte op 4 april tijdens een bijeenkomst in het kreisgebouw in Neuss. Hun gesprekspartners waren Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en plaatsvervangend voorzitter van de euregio rijn-maas-noord, Regio Noord-Limburg directeur René van Loon en Michiel Savelsbergh, beleidsmedewerker strategie en communicatie bij de euregio.

“De uitdagingen van onze tijd, zoals structurele veranderingen, stoppen niet bij de landsgrenzen. Daarom is de Duits-Nederlandse relatie zo belangrijk en zullen we deze blijven versterken”, aldus Petrauschke. Onderwerpen als energie en gezondheid kunnen samen worden aangepakt. Maar ook het uitwisselen van ervaringen op het gebied van landbouw (agrobusiness) en mogelijke samenwerking in het kader van het geplande food launch centre in Neuss zijn doelen die samen moeten worden nagestreefd.

De Rhein-Kreis Neuss is al bijna 40 jaar actief lid van euregio rijn-maas-noord. Landrat Petrauschke presenteerde het als de economisch sterkste regio in Noordrijn-Westfalen, die in 2025 zijn 50e verjaardag zal vieren met ongeveer 460.000 inwoners in acht gemeenten. De structurele verandering na de bruinkoolwinning in het Rheinische Revier wordt proactief aangepakt en ondersteund met EU-, federale en staatssubsidies. Het voormalige terrein van de elektriciteitscentrale in Frimmersdorf zal bijvoorbeeld worden gebruikt om de eigen IT van de regio aardbevingsbestendig te huisvesten.

De Nederlandse gasten presenteerden de regio Noord-Limburg, waarvan Venlo met zijn 100.000 inwoners het centrum is. De samenwerking tussen de gemeenten daar is ontstaan als gevolg van de Floriade 2012. Een in 2018 geactualiseerde visie richt zich op de gebieden agrofood, logistiek, productie, toerisme en zorg. Veel projecten worden gezamenlijk ontworpen en uitgevoerd door bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen. Zo is de Universiteit Maastricht vertegenwoordigd op het voormalige Floriade terrein met laboratoria voor nieuwe voedingsproducten en een masteropleiding voor huisartsenzorg en burgerparticipatie. Andere belangrijke onderwerpen zijn het stimuleren van duurzame energie, het verbeteren van de randvoorwaarden voor boeren en het uitbreiden van het lokale openbaar vervoer.

Foto: Duits-Nederlandse bijeenkomst in het kreisgebouw van Neuss (vanaf links): Michiel Savelsbergh, Antoin Scholten, Ruth Harte, districtsbestuurder Hans-Jürgen Petrauschke en René van Loon. Foto: W. Walter/Rhein-Kreis Neuss

Aanbesteding van de tussentijdse evaluatie 2024 & Stakeholderconsultatie Interreg VI A Deutschland-Nederland. Potentiële aanbieders hebben tot 3 mei 2024 de tijd om een offerte in te dienen.