Agribusiness: mbo- en hbo-studenten gevraagd

Agribusiness is toch niet sexy genoeg voor jongeren? De digitalisering vordert gestaag in de groene sector, waar ook logistiek en marketing steeds belangrijker worden. Klimaatverandering vraagt om nieuwe plantensoorten en intelligente irrigatiesystemen. Mbo- en hbo-studenten zijn dus meer dan nodig. Ook de duurzame consument wordt steeds kritischer. Is vleesconsumptie nog wel van deze tijd? Moeten we nog coffee-to-go-bekers gebruiken? Op de Landesgartenschau (LaGa) in Kamp-Lintfort gaf projectcoördinator Alexa Willems van het Duits-Nederlandse INTERREG-project Regional Skills Labs een interview.


Wat houdt het Duits-Nederlandse INTERREG-project Regional Skills Labs in?

Het project Regional Skills Labs richt zich op ondernemersvraagstukken met betrekking tot de verschillende schakels in de waardeketen van de agribusiness. Het houdt zich met name bezig met de technische werkprocessen op het gebied van de digitalisering en de personele middelen. Daarnaast worden nieuwe producten gecreëerd in werkgroepen met verschillende samenstellingen. In de vijf Skills Labs behandelen we verschillende onderwerpen in de hele waardeketen van de agribusiness. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: https://regional-skills-labs.eu/


Welke onderwerpen van het project worden bijzonder goed ontvangen door de bezoekers van de LaGa?

De belangstelling van de LaGa-bezoekers is groot. Zij stellen het op prijs om inzicht te krijgen in het projectwerk. De nadruk ligt op grensoverschrijdende samenwerking en culturele verschillen. Verder is de belangstelling gericht op de structurele verandering in de landbouw, de ontwikkeling in de richting van de zogenaamde landbouw 4.0 en vragen over klimaatverandering. Onze ideeënzuil, waarop mensen opmerkingen en vragen kunnen schrijven, is erg populair.


Welke technische innovaties in de agribusiness of productontwikkelingen in de voedingssector zijn uit dit project voortgekomen en zijn populair bij EU-burgers?

Graag geef ik u enkele voorbeelden van de verschillende Skills Labs:


Op de LaGa presenteren we een trainingsmodule waarin bedrijven worden geïnformeerd over hoe ze zich aantrekkelijk kunnen presenteren op het internet, omdat aantrekkelijke bedrijven gemakkelijker werknemers vinden. Dat de homepage van een bedrijf en de aanwezigheid op de sociale media een belangrijke bijdrage leveren aan het imago van het bedrijf, wordt ook bevestigd door onze samenwerking met enkele studenten van de Fontys Hogeschool in Venlo. Aan de hand van voorbeelden van agribusiness-bedrijven ontwikkelden zij tips voor een goede online aanwezigheid, met bijzondere aandacht voor de doelgroep potentiële medewerkers.


Met het project Digital Chef is een digitale leeromgeving met interactief lesmateriaal gecreëerd die intuïtief en gebruiksvriendelijk is. Op dit moment zijn er zeven lesmodules: zuivelproducten, brood/banket en suikerwerk, vlees/vis en vleesvervangers, groenten en fruit, dranken, maaltijden, en technologie en onderhoud. In het kader van een bedrijfssamenwerking werden nieuwe vla-varianten ontwikkeld door studenten en staan op het punt om op de markt te worden gebracht.


Door de digitalisering is ook het thema schriftelijke rapportage aan verandering onderhevig. Er bestaan al talrijke varianten van online rapportages die aan bedrijven worden aangeboden. Slechts zelden hebben bedrijven de mogelijkheid om een nieuw type onlinerapportage in detail te bekijken en te beslissen welke het beste kan worden gebruikt. Onze workshops hebben tot doel de deelnemers een gedetailleerd overzicht te geven van onlinerapporten voor tuinders. De belangstelling ervoor is groot, zodat de workshops in de toekomst ook in de vorm van webinars worden aangeboden.


Een onderdeel van het projectwerk was de toepassing van OneNote speciaal voor de tuinbouwsector. OneNote is een digitaal notitieboekje waarmee de gebruiker zichzelf kan organiseren, ideeën kan verzamelen, informatie kan delen en nog veel meer. OneNote kan worden gebruikt om documentatie over verschillende plantenculturen te maken, om procedurele instructies te geven, om aanbiedingen en bestellingen op te slaan en om foto’s van actuele producten te maken. In samenwerking met de ‘Kamer van Landbouw van Noordrijn-Westfalen’ zijn erworkshops gehouden over OneNote in de tuinbouw. We hebben de inhoud omgezet in videotutorials.


Er zijn leerapplicaties in quizformaat ontwikkeld over de onderwerpen Culturele verschillen tussen Duitsland en Nederland en Hoe goed ken je groenten en fruit?. Daarnaast werden in tal van workshops innovaties aan een breed publiek tentoongesteld. Hoogtepunten waren onder andere: Nieuw irrigatiesysteem: de druppel-irrigatiewagen in de praktijk, Dronegebruik in de tuinbouw en de landbouw, Diergezondheid in het middelpunt – moderne monitoring, Automatische voeding.


Leidt het project ook tot een duurzame grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland?

We stellen vast dat er nu een goede status is bereikt om de resultaten over de grenzen heen verder te verdiepen en uit te breiden. Sommige onderwerpen, zoals gewasbescherming, blijken nog steeds moeilijk te zijn als gevolg van de verschillende nationale wetgevingen. Bij de mbo-scholen en hogescholen zijn zowel op het niveau van de studenten als op dat van de docenten grensoverschrijdende samenwerkings- en uitwisselingsmogelijkheden tot stand gebracht.


Wat was voor u als hoofdpartner van dit project de grootste uitdaging naast de coronacrisis?

Door seizoensgebonden factoren is het moeilijk om bedrijven te betrekken bij projecten tijdens het hoogseizoen. Onze activiteiten zijn daarom gericht op tijden buiten het hoogseizoen.


Gärtnerin’ Dorothee Brelage-Hanka (links) en Alexa Willems op de LaGa