Burgemeester Corsten: “Duits en Nederlands op school in het grensgebied.”

Herbert Corsten is burgemeester van de gemeente Selfkant, de meest westelijke “Zipfel” in Duitsland, die geografisch wordt omarmd door de Nederlandse gemeente Echt-Susteren. “Naar mijn mening moeten Duits en Nederlands worden geïntegreerd in de leerplannen van de scholen in het grensgebied”, zegt Corsten, die getrouwd is met een Nederlandse. Selfkant en Echt-Susteren zijn de twee meest zuidelijke leden van de euregio rijn-maas-noord. “De toegevoegde waarde voor de gemeente Selfkant ligt in de gezamenlijke ontwikkeling van de hele regio, zonder beperkt te worden door grenzen, ten gunste van alle betrokkenen,” zegt Corsten.


500.000 euro

Het bezoek aan het meest westelijke punt van de Bondsrepubliek Duitsland is dankzij de zogeheten Zipfelbund gestaag toegenomen. De vier noordelijkste, meest westelijke, meest oostelijke en meest zuidelijke gemeenten van Duitsland werken sinds 1999 samen in dit bondgenootschap. “In 2015 heb ik het meest westelijke puntje van Duitsland toeristisch open kunnen stellen voor het publiek. Hiervoor was in totaal € 500.000,- beschikbaar op basis van het masterplan voor toerisme van Selfkant en 80% werd gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen. De burgemeester van de gemeente Echt-Susteren, Jos Hessels, herkende al snel de mogelijkheid om een speciaal merk voor zijn gemeente te creëren door het succesvol promoten van Het Smalste Stukje Nederland. Het meest westelijke punt samen met Het Smalste Stukje Nederland is vandaag de dag een bijzonder kenmerk van grensoverschrijdende vriendschappelijke verbindingen en de realisatie van de Europese gedachte”, zegt Corsten.


Duits én Nederlands op school

“In een grensregio waar vanuit de geschiedenis een bijna uniforme cultuur wordt geleefd, is kennis van de taal van het buurland voor mij een onmisbare voorwaarde voor een beschaafd samenleven. We kunnen zeker vertrouwen op onze gemeenschappelijke moedertaal ‘Limburgs Platt’. In onze geglobaliseerde wereld moet een goede kennis van de beide officiële talen echter centraal in het schoolonderwijs zijn geïntegreerd “, zegt Corsten.