De euregio als open forum

“Bedrijven en burgers moeten nauwer worden betrokken bij de vakcommissies van de euregio. Praktische onderwerpen kunnen op deze manier worden gerealiseerd en dit hoeven niet altijd door de EU gefinancierde projecten te zijn”, zegt burgemeester Christian Wagner tijdens de eerste ontmoeting met Maike Hajjoubi in het stadhuis van Nettetal. Hij ziet de meerwaarde van de euregio rijn-maas-noord vooral als een open forum om het imago van de regio als één samenhangend gebied te versterken.


Cradle-to-Cradle

Wagner is sinds oktober 2004 burgemeester van de ‘Seenstadt’ aan de Niederrhein. Productiebedrijven, ‘value-added logistics’, toerisme, retail en landbouw zijn belangrijke onderwerpen – ook over grenzen heen. Er zijn al verschillende INTERREG-projecten uitgevoerd, bijvoorbeeld met het Biologische Station Krickenbecker Seen, of over thema’s zoals sportwedstrijden zonder grenzen, studentenuitwisselingen, gezondheid en cultuur. De stad is partner in Agrobusiness Niederrhein e.V., samen met steden als Kevelaer, Geldern en Straelen. De stad is ook lid van de Business Club Maas-Rijn en van het VVV-Venlo Netwerk, waar veel Duitse en Nederlandse bedrijven elkaar ontmoeten. Nettetal heeft zich wat betreft Cradle-to-Cradle laten inspireren door de gemeente Venlo. “We willen duurzaam groeien in het kader van de circulaire economie, waarbij het niet alleen gaat om de gemeentelijke gebouwen, maar om de hele stedelijke ontwikkeling. In dit project zijn we zelf de leadpartner”, zegt Wagner.


Versterking van het imago van één samenhangend gebied

Het zeventig hectare grote industrieterrein Nettetal-West, waarvan ongeveer de helft in ontwikkeling is, grenst direct aan Nederland en heeft sinds de Floriade 2012 een directe verbinding met de A61. Aanvankelijk werd het gepositioneerd als een grensoverschrijdend bedrijventerrein: “Maar de daadwerkelijke implementatie van een euregionaal imago was moeilijk. Er zijn nog steeds verschillen in het arbeidsrecht aan beide zijden van de grens, bijvoorbeeld op het gebied van de sociale zekerheid en de ziektekostenverzekering. Het GrensInfoPunt van de euregio is belangrijk voor individueel advies aan grenspendelaars over deze onderwerpen”, benadrukt Wagner. 


Levendigheid van Kaldenkerken

Wagner spreekt over de noodzaak van een “geleefde werkelijkheid” waarin bedrijven, studenten en burgers aan beide zijden van de grens contactpunten vinden om de toegevoegde waarde van de euregionale ligging beter te benutten. Hij ziet de regio als een onderwijslocatie voor hogescholen en voor gekwalificeerde werknemers die na hun studie in de regio blijven. “Ik zie de Fontys Hogeschool en de Hochschule Niederrhein als gelijkwaardige alternatieven. De levendigheid van Kaldenkerken is ook toegenomen door de vele Fontysstudenten die er wonen. Daarom is het belangrijk om het imago van een samenhangende regio en de economische uitwisseling te versterken”, is de overtuiging van Wagner. Ook wil hij samen met de gemeente Venlo verschillende mobiliteitsconcepten uitwerken, waaronder een fietspad van Venlo naar Krefeld via een oude spoorlijn in Nettetal.