Drie nieuwe People-to-People projecten

Wat hebben een schuttersfeestkrant, een ontwerprichtlijn voor industriële tussenvloeren en een scholierenuitwisseling met elkaar te maken? Het zijn drie goedgekeurde People-to-People-projecten, die bedoeld zijn om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken. Hoe dit werkt, kunt u hier lezen.


Schuttersfeestkrant

De tweede editie van de euregio-schuttersfeestkrant wordt verhoogd van 40.000 naar 60.000 tot 65.000 exemplaren, om zo een grotere grensoverschrijdende doelgroep te bereiken. Het doel is om meer burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen aan de andere kant van de grens te bereiken en hen duurzaam met elkaar te verbinden. Aan Nederlandse zijde wordt de krant verspreid tussen Roermond en Venlo en via alle deelnemende schutterijen op het komende euregio-schuttersfeest (september 2021) en via het Schutterijmuseum in Steyl. Aan Duitse zijde wordt de krant niet alleen in Brüggen, Bracht en Kaldenkirchen verspreid, maar ook buiten deze plaatsen. De projectpartners hopen dat de verenigingen op deze manier van elkaar zullen leren en elkaar uiteindelijk zullen versterken door gezamenlijke activiteiten. 


Ontwerprichtlijn

De ontwerprichtlijnen voor industriële tussenvloeren zijn verschillend in Nederland en Duitsland. Dit leidt tot veel bouwkundige problemen bij grensoverschrijdende opdrachten. De richtlijn wordt nu door Duitse en Nederlandse partners geactualiseerd. Naast de bouweisen worden er in de richtlijn ook eisen gesteld aan de materialen, de herkomst van de materialen en de productie. De nieuwe richtlijn moet leiden tot harmonisatie tussen Duitsland en Nederland met betrekking tot de constructie van tussenvloeren, een eerlijkere concurrentie op nationaal en internationaal niveau en een betere garantie van de veiligheid. Met deze richtlijn wordt het bovendien gemakkelijker voor bouwkundig ingenieurs om dit type constructies te beoordelen en wordt het voor veel MKB-bedrijven eenvoudiger gemaakt toegang te krijgen tot grensoverschrijdende opdrachten.


Scholierenuitwisseling

Het doel van het project Stem 2 Lingua is om euregionale leerlingen van 8 tot 10 jaar in staat te stellen met elkaar te communiceren en interesse te wekken om elkaars leefruimte en cultuur te leren kennen. Partnerscholen worden ondersteund in uitwisselingsprojecten waarin een onderwijscyclus met ‘programmering en codering’ wordt aangeboden. Leerlingen maken ‘sheets’ over hun omgeving en leren zo de woordenschat, cultuur en omgeving van de euregionale partnerscholieren kennen. De volgende scholen doen mee: regio Zuid: Basisschool de Opstap Brunssum – Westzipfel Schüle Saeffelen / Schalbruch Basisschool de Trampoline Brunssum – KGS Alsdorf, regio Zuid/Midden: Basisschool de Lahrhof Sittard – KGS Arsbeck -Wildenrath  en regio Midden/Noord: Basisschool Triangel Linne – GGS Breyell Nettetal. Het is de bedoeling om in het schooljaar 2020/2021 dit met andere partnerscholen uit te breiden. De grensoverschrijdende meerwaarde is dat de leerlingen nauwer met elkaar in contact komen, en de vreemde taal, cultuur en leefruimte niet meer als een geografische grens of taalbarrière zien, maar als kans.


Deze People-to-People-projecten worden mogelijk gemaakt door het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland en begeleid door de euregio rijn-maas-noord.


Burgemeester Bob Vostermans van Beesel bekijkt de voorgaande editie van de krant