Gezond bouwen dankzij innovatievouchers

Door de coronacrisis staat het thema gezond bouwen centraal. Het grensoverschrijdende Healthy Building Network heeft meer dan twintig aanvragen ontvangen voor innovatievouchers ter bevordering van duurzaam bouwen. Het nieuwe archiefgebouw van de Kreis Viersen moet eind juni 2021 klaar zijn. Met dit project wil men laten zien dat duurzaam bouwen ook economisch gezond kan zijn. Lees hier het interview met projectmanager Anastasia Araktsidou over dit INTERREG-project.

 

Wat is het Healthy Building Network? Hoe werkt het? En wie financiert het?

Het Healthy Building Network (HBN) is een innovatienetwerk en kennisplatform dat gespecialiseerd is in gezond bouwen en renoveren. Het INTERREG-project heeft tot doel het bewustzijn van gezond bouwen en renoveren te vergroten, bedrijven te inspireren en bestaande kennis over recyclingmanagement, intelligent gebruik van duurzame materialen en energie-efficiëntie beschikbaar te stellen.

Het Healthy Building Network biedt innovatievouchers aan voor verschillende diensten die bedrijven op weg helpen naar een gezond gebouw. Bedrijven kunnen deze vouchers gebruiken om diensten van andere bedrijven of van onderzoeks- en onderwijsinstellingen af te nemen. Een voucher kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een haalbaarheidsstudie of voor een project om gezonde materialen te ontwikkelen. Op deze manier draagt het grensoverschrijdende netwerk bij aan de ontwikkeling van een modelregio, waarin de nieuwste technologieën levendig en tastbaar worden. Want gezonde gebouwen zijn een goed visitekaartje voor het bedrijf.

Het HBN wordt in het kader van het INTERREG V-A-programma gefinancierd door de Europese Unie, de provincie Limburg, het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en andere projectpartners. Zie ook https://healthybuildingnetwork.com.  

 

Hoe staat het met de innovatievouchers? Hoeveel bedrijven doen al mee?

Veel goede en innovatieve ideeën hebben ons in de afgelopen maanden bereikt. Op dit moment hebben we meer dan twintig aanvragen, die we de komende weken verwachten te kunnen goedkeuren. Hiervoor zijn we nog steeds op zoek naar productiebedrijven en dienstverleners die de aanvragers kunnen ondersteunen in het kader van een betaald contract. We kijken er ook naar uit om van innovatieve bedrijven te horen of ze de juiste partner voor een van de projecten kunnen zijn.

 

Met het nieuwe archiefgebouw van de Kreis Viersen wordt momenteel een proefproject opgezet aan de Duitse kant van onze euregio. Wat is de status hiervan?

De nieuwbouw van het archief is een voorbeeldproject in de Kreis Viersen op het gebied van gezond en duurzaam bouwen. Op dit moment verloopt de bouw volgens plan; de grondwerken zijn afgerond en de betonwerken zijn in maart gestart. De vloer dient medio mei klaar te zijn. De eerste steen moet in juli 2020 worden gelegd. Of er sprake zal zijn van vertraging als gevolg van de coronacrisis is nog niet bekend. De voltooiing staat echter nog steeds gepland voor eind juni 2021. 

Het gebouw is duurzaam, niet alleen vanwege de grondstofbesparende bouwmethode, maar ook vanwege het energiebesparende ontwerp. Er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt om warmte en koude op te wekken tijdens het gebruik. Bovendien komt er geen gasaansluiting in het nieuwe gebouw. Het gebouw wordt uitgerust met milieuvriendelijke technologieën, bijvoorbeeld met zonnecollectoren en zonnepanelen op het dak in combinatie met een warmtepomp. ’Landrat’ Dr. Andreas Coenen zegt: “We bouwen het eerste gebouw in Noordrijn-Westfalen dat consequent de principes van circulaire waardecreatie toepast. We laten daarmee zien dat duurzaam bouwen economisch verantwoord is”.

 

U schrijft op uw website dat gezonde gebouwen juist relevant zijn in tijden van corona. In hoeverre is dit merkbaar bij bedrijven? Hoe krijgt u juist nu aandacht voor dit onderwerp?

We merken duidelijk dat het onderwerp gezondheid steeds belangrijker wordt. Hoewel het op dit moment op sommige plaatsen wat rustiger is, worden de aanvragen steeds concreter. Waar in het begin vrij algemene vragen werden gesteld over het onderwerp gezond en duurzaam bouwen, worden de vragen nu specifieker; het ‘hoe’ krijgt de focus. Zo krijgen we vaak vragen over hoe we op een gezonde manier in gebouwen kunnen werken. Dit vereist echter een combinatie van bouwkundige maatregelen aan de ene kant en gedragsmatige acties aan de andere kant. Door de huidige situatie staan bedrijven meer open voor nieuwe manieren van werken en worden ze veel creatiever. En dat is precies wat de voedingsbodem is voor innovaties en nieuwe benaderingen, die gezond bouwen met zich meebrengt. Ook wij als projectpartners hebben op dit moment wat meer tijd en kunnen die gebruiken voor persoonlijke gesprekken met bedrijfsvertegenwoordigers.  

 

Er wordt vaak gezegd dat gezond bouwen duur is. Is dat waar?

Nee, dat is niet waar. We zien in onze projecten dat gezonde en circulaire gebouwen maximaal 5% duurder zijn dan conventionele gebouwen, en dat alleen in termen van investeringskosten. Als je daar de exploitatie- en onderhoudskosten bij optelt die gedurende de levensduur van zo’n gebouw worden gemaakt en het feit dat de gebruikers ervan volgens de laatste bevindingen productiever en minder ziek zijn, dan wegen de economische voordelen ruimschoots op tegen de kosten. Dit wordt ook ondersteund door onze business cases, die we zowel voor het Stadskantoor Venlo als voor gezonde gebouwen in het algemeen concreet hebben ontwikkeld.

 

 

Stadskantoor Venlo, Ton Desar.