INTERREG-project onderzoekt zelfbeschermingsfunctie tegen coronavirussen

De coronacrisis heeft het thema hygiëne op de voorgrond geplaatst. Het INTERREG-project AutoProtect houdt zich al langer bezig met oppervlakken die door een speciale coating zichzelf kunnen reinigen en desinfecteren. Momenteel loopt ook een onderzoek naar het doden van omhulde testvirussen, waaronder coronavirussen. Dr. Markus Wehrl van het wfk – Cleaning Technology Institute in Krefeld vertelt in dit interview meer.


Wat is het doel van het project?

Het doel is om oppervlakken te ontwikkelen die kiemen doden en vervuiling afbreken door middel van licht, warmte of druk. Dit leidt tot de vorming van zogenaamde vrije radicalen, die ziekteverwekkers aan het oppervlak doden en de vervuiling verminderen. Deze zelfbeschermingsfunctie verbetert de hygiëne en de zuiverheid van de oppervlakken en is van groot belang voor hygiënisch veeleisende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de medische, farmaceutische, cosmetische en de voedingsindustrie. Daarnaast worden er sneltesten ontwikkeld om de hygiënische toestand van oppervlakken te controleren.


Wie heeft hier baat bij?

De resultaten worden bijvoorbeeld gebruikt door fabrikanten van coatingsystemen om nieuwe producten te ontwikkelen. Ook de aanbieders van reinigings- en hygiënediensten zullen de nieuwe Multi-Stimulus-System-coatings (MSS) aanbieden of ter beschikking stellen aan exploitanten van openbaar vervoer. Testlaboratoria en hun klanten profiteren van nieuwe sneltesten voor oppervlaktehygiëne.


Kan AutoProtect een betere bescherming bieden tegen het coronavirus?

Om de effectiviteit van Multi-Stimulus-System-coatings tegen SARS-CoV-2 op handcontactoppervlakken, zoals deurklinken, te onderzoeken, wordt momenteel onderzoek gedaan naar het doden van omhulde testvirussen, waaronder coronavirussen. Vanwege de hoge effectiviteit van MSS-coatings tegen bacteriën wordt ook aangenomen dat ze effectief zijn tegen bijvoorbeeld het virus SARS-CoV-2. Daarna zal conform de Europese testnormen moeten worden bevestigd dat de MSS-coatings de virussen onschadelijk maken. Pas dan kan er officieel worden gesproken van effectiviteit tegen SARS-CoV-2. Tot die tijd dienen de handen te worden gewassen of gedesinfecteerd na het aanraken van verontreinigde oppervlakken.


Wat zijn de concrete resultaten tot nu toe?

Er zijn al twee verschillende coatingsystemen (generatie 1.0 en 2.0) ontwikkeld met een hoge antimicrobiële effectiviteit tegen bacteriën. Op dit moment worden in een supermarkt in Nederland praktijkproeven uitgevoerd met betrekking tot de effectiviteit onder reële omstandigheden en de stabiliteit op lange termijn. Daarnaast is er een nieuw proces ontwikkeld voor de desinfectie van gevoelige materialen, zoals gezichtsmaskers en mobiele telefoons, met een uitstekende effectiviteit. Er zijn ook sneltests ontwikkeld voor het testen van de effectiviteit van MSS-coatings en nieuwe optische meetmethoden voor het kwantificeren van restvervuiling op medische apparatuur.


Hoe wordt het project gefinancierd?

Het project wordt voor 34% gefinancierd uit eigen middelen van de partners en voor 66% uit het INTERREG-programma: 50% van de financiering komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 16% komen gezamenlijk van de ministeries van Economische Zaken in NRW en Nederland en van de provincies Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel.


“We bevinden ons in een tijd waarin Europese samenwerking meer dan ooit een actueel thema is. Voor Limburg als grensprovincie is deelname aan Europese projecten belangrijk. We zijn blij dat het INTERREG-project AutoProtect voorspoedig verloopt,” zegt gedeputeerde Andy Dritty van de Provincie Limburg, die onder andere Europese zaken in zijn portefeuille heeft.