Nieuwe huisvestingswet moet arbeidsmigranten beter beschermen

Sinds 1 juli 2021 is in Duitsland het ‘Wohnraumstärkungsgesetz‘ van kracht, dat onder meer arbeidsmigranten beter moet beschermen tegen slechte woonomstandigheden.

Gemeenten hebben meer bevoegdheden om verhuurders tot de orde te roepen en de boetes zijn fors verhoogd. Arbeidsmigranten die in Nederland werken, worden regelmatig ondergebracht in Duitse huurwoningen onder slechte omstandigheden. Deze nieuwe regelgeving moet een maas in de wet dichten.

Tijdens de tweede bijeenkomst over arbeidsmigranten van de euregio op 28 juni gaf Scott Schwickert van het Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen uitleg over de nieuwe huisvestingswet. “Gemeenten krijgen door de wet meer bevoegdheden om in te grijpen bij misstanden. Ook moet de verhuurder of vervanger te allen tijde beschikbaar zijn en is het houden van meerdere dieren of het opslaan van gevaarlijke stoffen verboden. De woonoppervlakte gaat van 9 naar 10 vierkante meter per persoon. De boetes zijn verhoogd van 3.000 tot maximaal 500.000 euro. De uitvoering van de nieuwe wet valt of staat met de handhaving door de gemeenten,” aldus Schwickert. In Nederland zijn de eisen voor woningen voor arbeidsmigranten weliswaar hoger, maar er komen helaas ook nog schrijnende gevallen voor. Eind dit jaar is er een vervolgsessie over dit thema.