Het doel van het nieuwe Interreg project SenSpores, dat 17 april officieel van start is gegaan bij de Universiteit Maastricht op de Brightlands Campus Greenport Venlo, is het sneller, veiliger en kosteneffectiever detecteren van bacteriën en schimmels in voedsel. Het project omvat toegepast wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met bedrijven die sensoren gaan integreren in hun productieproces.

Michael Flore van drankenfabrikant Valensina heeft hoge verwachtingen van deze nieuwe technologie, waarmee hij het kiemgehalte sneller kan herkennen. Detlef Sander van de Duitse ‘Milchwirtschaft’ hoopt op snelheidswinst: “De detectie van micro-organismen in melk duurt nu nog enkele dagen; we hopen dat dit direct in het proces kan worden gedaan met behulp van sensoren tegen lagere kosten en met minder productverlies.” Hanno Geissler van SIG verkoopt drankenkartons en machines om ze te vullen. Hij ziet sensoren vooral als risicobeperking voor zijn klanten. “Het nieuwe systeem moet het proces online monitoren, zodat we geen tests meer hoeven uit te voeren om het in het laboratorium te analyseren. De Universiteit Maastricht heeft al de nodige expertise in huis voor de technologie, die wordt nagebootst met plastic polymeren in plaats van levende organismen.

De Hogeschool Niederrhein is de hoofdpartner van dit Interreg Duitsland-Nederland project, dat vooral in de euregio rijn-maas-noord effect moet hebben, omdat hier veel bedrijven zijn die voedsel verwerken. Interreg programmamanager Martijn Spaargaren vertelde dat WDR-Lokalzeit Düsseldorf er een uitzending over heeft gemaakt, want uiteindelijk wil iedereen eten en drinken zonder bacteriën en schimmels.

SenSpores is een Duits-Nederlands project met een totale omvang van bijna 3 miljoen euro en een startdatum van 1 november 2023 – 31 oktober 2027. Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbescherming en het Ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatbescherming en Energie (MWIKE) van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Dat zei Landrat Hans-Jürgen Petrauschke en zijn Europa-medewerkster Ruth Harte op 4 april tijdens een bijeenkomst in het kreisgebouw in Neuss. Hun gesprekspartners waren Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en plaatsvervangend voorzitter van de euregio rijn-maas-noord, Regio Noord-Limburg directeur René van Loon en Michiel Savelsbergh, beleidsmedewerker strategie en communicatie bij de euregio.

“De uitdagingen van onze tijd, zoals structurele veranderingen, stoppen niet bij de landsgrenzen. Daarom is de Duits-Nederlandse relatie zo belangrijk en zullen we deze blijven versterken”, aldus Petrauschke. Onderwerpen als energie en gezondheid kunnen samen worden aangepakt. Maar ook het uitwisselen van ervaringen op het gebied van landbouw (agrobusiness) en mogelijke samenwerking in het kader van het geplande food launch centre in Neuss zijn doelen die samen moeten worden nagestreefd.

De Rhein-Kreis Neuss is al bijna 40 jaar actief lid van euregio rijn-maas-noord. Landrat Petrauschke presenteerde het als de economisch sterkste regio in Noordrijn-Westfalen, die in 2025 zijn 50e verjaardag zal vieren met ongeveer 460.000 inwoners in acht gemeenten. De structurele verandering na de bruinkoolwinning in het Rheinische Revier wordt proactief aangepakt en ondersteund met EU-, federale en staatssubsidies. Het voormalige terrein van de elektriciteitscentrale in Frimmersdorf zal bijvoorbeeld worden gebruikt om de eigen IT van de regio aardbevingsbestendig te huisvesten.

De Nederlandse gasten presenteerden de regio Noord-Limburg, waarvan Venlo met zijn 100.000 inwoners het centrum is. De samenwerking tussen de gemeenten daar is ontstaan als gevolg van de Floriade 2012. Een in 2018 geactualiseerde visie richt zich op de gebieden agrofood, logistiek, productie, toerisme en zorg. Veel projecten worden gezamenlijk ontworpen en uitgevoerd door bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen. Zo is de Universiteit Maastricht vertegenwoordigd op het voormalige Floriade terrein met laboratoria voor nieuwe voedingsproducten en een masteropleiding voor huisartsenzorg en burgerparticipatie. Andere belangrijke onderwerpen zijn het stimuleren van duurzame energie, het verbeteren van de randvoorwaarden voor boeren en het uitbreiden van het lokale openbaar vervoer.

Foto: Duits-Nederlandse bijeenkomst in het kreisgebouw van Neuss (vanaf links): Michiel Savelsbergh, Antoin Scholten, Ruth Harte, districtsbestuurder Hans-Jürgen Petrauschke en René van Loon. Foto: W. Walter/Rhein-Kreis Neuss

Aanbesteding van de tussentijdse evaluatie 2024 & Stakeholderconsultatie Interreg VI A Deutschland-Nederland. Potentiële aanbieders hebben tot 3 mei 2024 de tijd om een offerte in te dienen.

Op 20 maart 2024 vond de officiële kick-off van SuSuCoats in Krefeld plaats. Het door Interreg Deutschland-Nederland ondersteunde project bevordert innovatieve en slimme economische veranderingen op het gebied van oppervlaktechemie – met een zwaartepunt op corrosiebescherming – en verbindt bedrijven in de regio door ze te koppelen aan de ICT-sector. Hierbij valt vooral te denken aan digitale modellen en machine learning.
Het Nederlandse Baril Coatings is een van de projectpartners in SuSuCoats. “Wij helpen onze klanten hun objecten duurzaam te beschermen en tegelijkertijd hun global footprint te verkleinen. Dat doen we door de levensduur van materiaal te verlengen met minder coating, minder gevaarlijke stoffen in onze producten toe te passen en door emissiearm te produceren,” zegt technisch directeur Joost Broeders. “Onze deelname aan dit Nederlands-Duitse project is vooral bedoeld om via kunstmatige intelligentie (AI modelling) beter te kunnen voorspellen wat bepaalde eigenschappen van coatings zijn. Binnen de verfindustrie gaat dat nu op basis van ervaring door bepaalde grondstoffen te mixen. We willen dat graag beter onderbouwd hebben. We hebben weliswaar 80 medewerkers waarvan 12 in Research and Development, toch hebben we de kennis en ervaring van partners nodig om processen te versnellen en onze producten te verduurzamen.”

Naast de inhoudelijke samenwerking van de in totaal acht vaste partners is er ook een open gedeelte waarin MKBers vanaf nu de mogelijkheid hebben om op laagdrempelige manier kleinschalige projecten op te zetten. In het kader van het Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland wordt SuSuCoats met in totaal 2,99 mln euro vanuit de EU, het MWIKE NRW, het MB Nedersaksen, het Nederlandse ministerie van EZK zoals door de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel financieel ondersteund.

Ze willen hun culturele en economische samenwerking verder onderzoeken. Beide steden kennen een grote Schützentraditie, waarbij een Duits-Nederlandse uitwisseling van schutterijen voor de hand ligt. Ook zijn het twee steden die het economisch gezien voor de wind gaat en waar ondernemers van elkaar kunnen leren. Johanna Gatzke van de Wirtschaftsförderung Stadt Neuss liet zien wat er allemaal te doen is en Weert deed op haar beurt hetzelfde. Neuss ligt strategisch aan de Rijn en Weert ligt dichtbij Brainport Eindhoven. De burgemeesters Raymond Vlecken en Reiner Breuer, allebei juristen, konden het direct goed vinden met elkaar. Neuss heeft, net zoals Weert, een aantrekkelijk centrum. Vanaf de haven tot het gemeentehuis zijn er op straat aanwijzingen aangebracht welke kant de 16 Schützenvereine moeten opkijken als ze daar voorbij paraderen: Augen rechts, Augen geradeaus.

De euregio rijn-maas-noord had deze eerste ontmoeting op 20 maart geïnitieerd. Michiel Savelsbergh gaf de subsidiemogelijkheden van het Interreg Deutschland-Nederland programma aan, wat tot gespitste oren bij de deelnemers leidde. Dank ook aan Nina Osterfeld, Eric Steins, Britta Herbort, Armando van Gent en Bas Hessing voor hun actieve participatie bij deze ontmoeting, die zeker een vervolg krijgt.

Voor aanvragers uit de vier Duits-Nederlandse Euregio’s is nu een gloednieuwe en gebruiksvriendelijke online-tool beschikbaar voor het aanvragen van subsidies uit het Kleinprojectenfonds (KPF). Deze innovatieve tool is ontwikkeld om het proces van subsidieaanvragen te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Dit zorgt ervoor dat individuen en organisaties gemakkelijker financiering aan kunnen vragen voor grensoverschrijdende projecten.

Het Kleinprojectenfonds, een initiatief van de vier Euregio’s Eems Dollard Regio, Euregio Rijn-Waal, EUREGIO en euregio rijn-maas-noord ondersteunt projecten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking en de versterking van de Euregionale gemeenschap. Het kleinprojectenfonds ondersteunt projecten die gericht zijn op de volgende thematische gebieden:

Dankzij de nieuwe online-tool kunnen aanvragers nu moeiteloos toegang krijgen tot deze waardevolle financieringsmogelijkheden.

Enkele kenmerken van de nieuwe online-tool zijn onder meer:

“We zijn verheugd om deze innovatieve online-tool te introduceren als een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking en het ondersteunen van projecten die de regio ten goede komen”, aldus de projectcoördinatoren van het Kleinprojectenfonds. “Met deze nieuwe tool streven we ernaar om het aanvraagproces voor subsidie van € 750,- tot € 25.000,- zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken, waardoor meer mensen en organisaties worden aangemoedigd om deel te nemen aan de grensoverschrijdende samenwerking.”

Aanvragers die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van subsidie vanuit het Kleinprojectenfonds kunnen de nieuwe online-tool bezoeken via de officiële website van de Eems Dollard Regio (https://edr.eu/) of rechtstreeks via deze link: kpf.deutschland-nederland.eu

Het Kleinprojectenfonds wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland en wordt met 11,6 miljoen euro medegefinancierd door de Europese Unie, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken (EZK), MWIKE NRW en MB Niedersachsen, alsmede de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

De Interregcommissie van de euregio rijn-maas-noord heeft op 28 februari vijf Interreg Deutschland-Nederland projectvoorstellen uit het Kleinprojectenfonds goedgekeurd. Speciale gast was gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders, die grensoverschrijdende samenwerking vanuit de Provincie Limburg in haar portefeuille heeft. Na afloop ging ze op de foto met euregio-voorzitter Frank Meyer (burgemeester van Krefeld) in het gemeentehuis van Echt-Susteren.

1. Medianetwerk Stadt Mönchengladbach en gemeente Roermond. Burgers uit beide steden en omgeving krijgen informatie over evenementen, restaurants en winkelaanbod. Doel is de culturele en economische uitwisseling grensoverschrijdend te versterken. Ook is er een website gepland met actuele evenementen die ook na het project in de lucht moet blijven.

2. Niers-fietspad. Na 16 jaar is de veel gebruikte uitvouwbare kaart van deze populaire fietsroute aan een update toe. Ook wordt de informatie in twee talen digitaal ontsloten, zodat Nederlandse fietsers die makkelijker kunnen gebruiken. Veel mensen fietsen deze route langs de Niers die o.a. door de Kreis Viersen en de Kreis Kleve loopt en in de Gemeente Gennep de Maas in stroomt. 

3. 60 jaar stedenpartnerschap Stadt Krefeld en gemeente Venlo. In het weekend van 7-9 juni is er een divers en gratis cultureel programma met dans, muziek, theater, kunst en ambachten. Koren uit Venlo en Krefeld treden bijvoorbeeld samen op. Het jubileum moet ook nieuwe culturele grensoverschrijdende initiatieven aanzwengelen.

4. Stilte en bezinningsplekken in Echt-Susteren, Selfkant (D), Maaseik (B) en Sittard-Geleen worden digitaal ontsloten. Wie bijvoorbeeld voor een gesloten kerk staat kan met een QR-code via de telefoon toch naar binnen kijken. Vier kerken die ouder dan 1.000 jaar zijn staan centraal, maar ook is er aandacht voor kruisen en kapellen.

5. Euregio-Schuttersfeest 2024 in Brüggen van 9 t/m 12 mei met een klompenbal en kinderdag, een ere-avond met dodenherdenking, een euregio schietkoningin, een grote optocht met parade en een koningsgalabal. Nederlandse en Duitse ‘Schützen’ kunnen zich nog aansluiten.

Neem hier een digitaal kijkje.

Geef uw grensoverschrijdende project op voor de Grenslandprijs 2024! Bent u actief voor een grensoverschrijdend project dat zich inzet voor nauwere samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen, of kent u zo’n project? Verdient dat project navolging? Meld het dan aan voor de Grenslandprijs van 2024!

gemeinsamer Aufruf Grenzlandpreis

Op 14 februari staan we weer voor u klaar. Fijne feestdagen!